avatar

๐€๐ฆ๐›๐š๐ซ ๐•๐ž๐ ๐š๐ฌ

แด„แด€ส€แด€แด„แด€๊œฑ, แด แด‡ษดแด‡แดขแดœแด‡สŸแด€
Bienvenido a mi blogโค๏ธ
PAL
Tradeable tokens that may be transferred anywhere at anytime.
PAL can be converted to PAL POWER in a process called staking.
PAL Power
Influence tokens which give you more control over post payouts and allow you to earn curation rewards.
HIVE
Tradeable tokens that may be transferred anywhere at anytime.
HIVE can be converted to HIVE POWER in a process called staking.
HIVE Power
Influence tokens which give you more control over post payouts and allow you to earn curation rewards.
HIVE Dollar
Tradeable tokens that may be transferred anywhere at anytime.

History

Author reward: 0.041 PAL for ambarvegas/touanlix
Author reward: 0.007 PAL for ambarvegas/mi-experiencia-en-el-encuentro-arquidiocesano-de-programas
Author reward: 0.001 PAL for ambarvegas/re-ylich-rr6s5i
Author reward: 0.011 PAL for ambarvegas/superficial-beauty-success-esp-eng
Author reward: 0.013 PAL for ambarvegas/hablemos-sobre-autoestima-lets-talk-about-self-esteem-esp-eng
Author reward: 0.008 PAL for ambarvegas/eng-esp-my-first-baseball-game
Author reward: 0.007 PAL for ambarvegas/fiestas-patronales
Author reward: 0.002 PAL for ambarvegas/enero-con-toda-la-actitud
Author reward: 0.009 PAL for ambarvegas/mis-mejores-momentos-del-2022
Author reward: 0.003 PAL for ambarvegas/eng-esp-alisado-de-cabello-or-hair-straightening
Author reward: 0.022 PAL for ambarvegas/eng-esp-makeover-cambio-de-look
Author reward: 0.042 PAL for ambarvegas/mis-rodillas-y-su-historia
Author reward: 0.010 PAL for ambarvegas/actualizacion-sobre-mi-vida
Author reward: 0.021 PAL for ambarvegas/vale-la-pena-arriesgar-la-vida
Author reward: 0.030 PAL for ambarvegas/cuestion-de-prioridades
Author reward: 0.040 PAL for ambarvegas/graduacion-de-modelaje
Author reward: 0.021 PAL for ambarvegas/recuento-mes-de-mayo-2022
Author reward: 0.020 PAL for ambarvegas/maquillaje-en-tonos-morados
Author reward: 0.003 PAL for ambarvegas/escolta-una-pelicula-de-netflix
Author reward: 0.031 PAL for ambarvegas/elaboracion-del-panuelo-de-la-veronica
Author reward: 0.002 PAL for ambarvegas/el-campo-laboral-de-la-informatica
Author reward: 0.017 PAL for ambarvegas/el-pecado-de-la-omision
Author reward: 0.020 PAL for ambarvegas/efectos-del-bullying-en-tu-actitud
Author reward: 0.097 PAL for ambarvegas/por-que-existe-el-mal-en-el-mundo
Author reward: 0.025 PAL for ambarvegas/optimizando-mi-tiempo
Author reward: 0.046 PAL for ambarvegas/el-sentido-moral-y-la-autenticidad
Author reward: 0.022 PAL for ambarvegas/tiempo-de-conversion
Author reward: 0.020 PAL for ambarvegas/me-compre-una-laptop
Author reward: 0.024 PAL for ambarvegas/eng-esp-my-life-without-hive-mi-vida-sin-hive
Author reward: 0.021 PAL for ambarvegas/el-tiempo-de-dios-es-perfecto
Author reward: 0.031 PAL for ambarvegas/el-estafador-de-tinder
Author reward: 0.005 PAL for ambarvegas/me-gradue
Author reward: 0.013 PAL for ambarvegas/esp-eng-visiting-the-museum-or-visitando-el-museo
Author reward: 0.019 PAL for ambarvegas/reconocer-que-somos-seres-temporales
Completed unstake of 36.224 PAL
Author reward: 0.020 PAL for ambarvegas/mi-primer-taller-de-automaquillaje-del-2022
Author reward: 0.020 PAL for ambarvegas/que-sabes-sobre-las-humanidades
Completed unstake of 36.223 PAL
Completed unstake of 36.223 PAL
Author reward: 0.017 PAL for ambarvegas/obsesion-secreta-or-thriller-psicologico
Author reward: 0.034 PAL for ambarvegas/mi-primera-maleta-de-maquillaje
Author reward: 0.005 PAL for ambarvegas/eng-esp-contest-64-what-are-you-most-grateful-for-right-now-orde-que-estoy-mas-agradecida-en-este-momento
Author reward: 0.002 PAL for ambarvegas/dos-or-un-thriller-de-netflix
Author reward: 0.016 PAL for ambarvegas/aprende-a-realizarte-este-look-de-ojos
Author reward: 0.021 PAL for ambarvegas/me-corte-el-cabello
Completed unstake of 36.223 PAL
Author reward: 0.033 PAL for ambarvegas/aprendiendo-a-manejar
Author reward: 0.021 PAL for ambarvegas/reflexiones-navidenas
Started unstake of 144.893 PAL
Author reward: 0.015 PAL for ambarvegas/maquillando-a-mi-mama
Author reward: 0.001 PAL for ambarvegas/mi-experiencia-estudiando-portugues
Author reward: 0.020 PAL for ambarvegas/iniciativa-aprendizajes-y-logros-que-has-tenido-este-2021-por-carmenvmc
Author reward: 0.079 PAL for ambarvegas/anos-en-vano
Author reward: 0.014 PAL for ambarvegas/y-ahora-que
Author reward: 0.002 PAL for ambarvegas/subi-de-peso-despues-de-iniciar-el-gym
Staked 0.217 PAL to ambarvegas
Received 0.066 PAL from minnowsupport Here are your claimed tokens! (0.066500 more PAL were added to PAL POWER)
Received stake of 0.066 PAL from minnowsupport
Received 0.063 PAL from minnowsupport Here are your claimed tokens! (0.063500 more PAL were added to PAL POWER)
Received stake of 0.063 PAL from minnowsupport
Staked 0.281 PAL to ambarvegas
Received 0.281 PAL from minnowsupport Here are your claimed tokens! (0.281000 more PAL were added to PAL POWER)
Received stake of 0.281 PAL from minnowsupport
Staked 0.973 PAL to ambarvegas
Received 0.973 PAL from minnowsupport Here are your claimed tokens! (0.973500 more PAL were added to PAL POWER)
Received stake of 0.973 PAL from minnowsupport
Staked 1.813 PAL to ambarvegas
Received 0.919 PAL from minnowsupport Here are your claimed tokens! (0.919000 more PAL were added to PAL POWER)
Received stake of 0.919 PAL from minnowsupport
Received 0.894 PAL from minnowsupport Here are your claimed tokens! (0.894500 more PAL were added to PAL POWER)
Received stake of 0.894 PAL from minnowsupport
Received 0.301 PAL from minnowsupport Here are your claimed tokens! (0.301000 more PAL were added to PAL POWER)
Received stake of 0.301 PAL from minnowsupport
Received 0.342 PAL from minnowsupport Here are your claimed tokens! (0.342000 more PAL were added to PAL POWER)
Received stake of 0.342 PAL from minnowsupport
Received 0.623 PAL from minnowsupport Here are your claimed tokens! (0.623000 more PAL were added to PAL POWER)
Received stake of 0.623 PAL from minnowsupport
Received 0.572 PAL from minnowsupport Here are your claimed tokens! (0.572500 more PAL were added to PAL POWER)
Received stake of 0.572 PAL from minnowsupport
Received 0.745 PAL from minnowsupport Here are your claimed tokens! (0.745500 more PAL were added to PAL POWER)
Received stake of 0.745 PAL from minnowsupport
Received 0.739 PAL from minnowsupport Here are your claimed tokens! (0.739500 more PAL were added to PAL POWER)
Received stake of 0.739 PAL from minnowsupport
Received 0.575 PAL from minnowsupport Here are your claimed tokens! (0.575000 more PAL were added to PAL POWER)
Received stake of 0.575 PAL from minnowsupport
Received 0.302 PAL from minnowsupport Here are your claimed tokens! (0.302000 more PAL were added to PAL POWER)
Received stake of 0.302 PAL from minnowsupport
Received 0.531 PAL from minnowsupport Here are your claimed tokens! (0.531500 more PAL were added to PAL POWER)
Received stake of 0.531 PAL from minnowsupport
Received 0.698 PAL from minnowsupport Here are your claimed tokens! (0.698000 more PAL were added to PAL POWER)
Received stake of 0.698 PAL from minnowsupport
Received 1.031 PAL from minnowsupport Here are your claimed tokens! (1.031000 more PAL were added to PAL POWER)
Received stake of 1.031 PAL from minnowsupport
Received 0.845 PAL from minnowsupport Here are your claimed tokens! (0.845000 more PAL were added to PAL POWER)
Received stake of 0.845 PAL from minnowsupport
Received 0.954 PAL from minnowsupport Here are your claimed tokens! (0.954500 more PAL were added to PAL POWER)
Received stake of 0.954 PAL from minnowsupport
Received 0.601 PAL from minnowsupport Here are your claimed tokens! (0.601500 more PAL were added to PAL POWER)
Received stake of 0.601 PAL from minnowsupport
Received 1.377 PAL from minnowsupport Here are your claimed tokens! (1.377500 more PAL were added to PAL POWER)