avatar

๐“œ๐“ช๐“ป๐”‚ ๐“™๐“ธ๐”‚ ๐ŸŒท

๐Ÿ“๐™ฒ๐šŽ๐š‹๐šž ๐Ÿ“๐™ฒ๐™ณ๐™พ
๐™ท๐š˜๐š๐š˜๐š™๐š‘๐š’๐š•๐šŽ | ๐š†๐šŠ๐š—๐š๐šŽ๐š›๐šŽ๐š› | ๐™ณ๐š›๐šŽ๐šŠ๐š–๐šŽ๐š› | ๐™ฐ๐šš๐šž๐šŠ๐š™๐š‘๐š’๐š•๐šŽ | ๐š‚๐š‘๐šž๐š๐š๐šŽ๐š›๐š‹๐šž๐š | ๐šƒ๐š‘๐šŠ๐š•๐šŠ๐šœ๐šœ๐š˜๐š™๐š‘๐š’๐š•๐šŽ