avatar

๐’ฎ๐’ถ๐“‡๐’ถ๐’ฝ (๐“Œ๐’พ๐“‰๐’ฝ ๐’ถ๐“ƒ โ๐’ถ๐“Ž๐“‰๐’ธ๐’ฝโž)

I guide while waving around my spatulawand and flinging edible glitter; call me a Kitchen Witch, a midwife for your soul ... because Spiritual Director sounds too lofty.
PAL Power
0.005
Vote Value
0.000
avatar
Streamer de jugeos Moviles y P2E Juegos en la blockchain NFT - Mobile and P2E game streamer Games on the NFT blockchain
PAL Power
0
Vote Value
0
avatar
A Homesteaders Badge For All Homesteading Related Creators & Curators!
PAL Power
0
Vote Value
0
avatar
Civil engineer /Upholstery artists
PAL Power
0.1
Vote Value
0.000
avatar
Photography/content/Writing
PAL Power
0.91
Vote Value
0.000
PAL Power
0.097
Vote Value
0.000
avatar
Curating for @curie Keep Spreading The Massive Vibes! MEDIA::PROMOTIONS::ART::MUSIC::LIFESTYLE::TRENDS::CULTURE::ACTIVISM::GLOBAL NEWS::CRYPTOSPACE & FUN!
PAL Power
0.664
Vote Value
0.000
PAL Power
0.001
Vote Value
0.000
avatar
A seeker, a blogger, and traveler to forgotten places and through life
PAL Power
0.119
Vote Value
0.000
avatar
Wedding, Baby & Family Photographer ๐Ÿ“ธ Editor ๐Ÿ–ฅ
PAL Power
0.004
Vote Value
0.000
avatar
People are people
PAL Power
5.209
Vote Value
0.000
avatar
Chocolate Lover * Photography * Healthy food * Fiat 500
PAL Power
0.04
Vote Value
0.000
avatar
mujer luchadora, soรฑadora y creativa
PAL Power
0.408
Vote Value
0.000
avatar
I love books, food, cities, and I love the fact that I am a woman.
PAL Power
0
Vote Value
0
avatar
Writing and Photography
PAL Power
0
Vote Value
0
avatar
Just a man from the Far-Far North
PAL Power
0
Vote Value
0
avatar
Transformational Specialist | Online Educator | Avid Adventurer | Storyteller
PAL Power
2.107
Vote Value
0.000
avatar
The Mother Account
PAL Power
0.095
Vote Value
0.000
avatar
Street photographer | Curie curator
PAL Power
74.684
Vote Value
0.000
avatar
Arts & Crafts, Wife, Mother & Granny.
PAL Power
0.762
Vote Value
0.000
avatar
Amo a Dios antes de todas las cosas, lo mรกs importante para mi es mi familia, las manualidades y mi pais Venezuela.
PAL Power
806.109
Vote Value
0.004
PAL Power
0
Vote Value
0
avatar
All about labyrinths: History, building labyrinths, walking labyrinths, labyrinths and healing, labyrinth events and more!
PAL Power
0.004
Vote Value
0.000
avatar
Author of 10 books, my new book is "Learning to Pray" (Kelsay Books, 2021)
PAL Power
1.347
Vote Value
0.000
avatar
I am a homestead farmer in Western Mass. We raise most of our own food using organic and sustainable practices.
PAL Power
1.141
Vote Value
0.000