You are viewing a single comment's thread from:

RE: Animal Drawing [37] - Owl

in Nerday4 months ago

Çizimleriniz çok güzel, resim çizme konusunda yetenekli olmak bir ayrıcalık, bir hediye.

Sort:  

Çizimlerimi beğeniyor olmanıza çok sevindim. Böyle güzel sözler beni daha da motive ediyor. Çok teşekkür ederim.🙏🌸