The grapes are ripe, the turnips are growing

avatar

I haven't been active enough because I've been out of town for a while. It is easier to produce content from the comfort of home. During this time, the crops in my garden have changed. I want to share these with you.
Bir süredir şehir dışında olduğum için yeterince aktif olamadım. Evin rahatlığında içerik üretmek daha kolay oluyor. Bu süre içinde bahçemdeki mahsüllerde değişiklik olmuş. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum.

There are grape trees in 4 different parts of our garden. Grape trees grow better in places that receive sunlight all day long. There are two places in our garden that comply with this rule. When this rule is violated, the grape bears fruit, but the taste of the grape becomes so bad that it cannot be eaten. No one wants to eat grapes that taste sour and bitter.

Bahçemizin 4 ayrı yerinde üzüm ağaçları var. Üzüm ağaçları gün boyu güneş gören yerlerde daha iyi yetişir. Bizim bahçemizde bu kurala uyan iki yer var. Bu kuralın dışına çıkıldığında üzüm meyve verir ancak üzümün tadı yenilmeyecek kadar kötü olur. Ekşi, acımtırak tadında üzümü kimse yemek istemez.

This year, the early start of summer and temperatures above seasonal norms caused the fruits to ripen early. Normally, grapes where I live ripen in October.

Bu yıl yaz mevsiminin erken başlaması, sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyretmesi meyveleri erkenden olgunlaştırdı. Normalde yaşadığım yerdeki üzümler ekim ayında olgunlaşırdı.

Long ago, the city was famous for its vineyards. During the period when the Armenian population was dense, wine was made from grapes. When the Armenians left here, there was no one left to make wine.

Çok önceleri şehir üzüm bağları ile ünlüymüş. Ermeni nüfusunun yoğun olduğu dönemde, üzümlerden şarap yapılırmış. Ermeniler buradan ayrılınca şarap yapan kimse kalmamış.

We planted turnips about 40 days ago. There is a lot of growth compared to two weeks ago.

Şalgamları yaklaşık 40 gün önce ektik. İki hafta önceki hallerine göre bayağı büyüme var.

A plant that is resistant to cold and loves low temperatures. They remain in the soil until the beginning of winter.

Soğuğa karşı dayanıklı ve düşük ısıyı seven bir bitki. Kış mevsiminin başlangıcına kadar toprakta kalırlar.

Separate dishes are made from its roots and leaves. That's why my parents attach great importance to turnips. When the crops are not as we expected, we provide markets. It is consumed frequently during the long winter season. The leaves are chopped thoroughly and pickled. Afterwards, the winter meal is made. It is used in other dishes. The root can also be preserved in winter and cooked with dried meat, it has a wonderful taste.

Kök ve yapraklarından ayrı ayrı yemekler yapılır. Bu yüzden annem ve babamın şalgama oldukça önem verir. Mahsüller beklediğimiz gibi olmayınca pazar temin ederiz. Uzun kış mevsiminde sık olarak tüketilir. Yaprakları iyice doğranıp salamurası yapılır. Sonrasında kışın yemeği yapılır. Başka yemeklerde kullanılır. Kökü de kışın muhafaza edilip kurutulmuş etle birlikte pişirilir, harika bir tadı olur.

When my mother cooks these two dishes, I would like to share it with you.

Bu iki yemeği annem yaptığı zaman bunu sizlerle paylaşmak isterim.0
0
0.000
2 comments
avatar

Those grapes look great I would love to gobble them.

0
0
0.000