5 green plants that restore my energy ...

avatar
(Edited)

IMG_20200501_153414.jpg

For once a long time, 20 years ago, I felt the healing power of green spring plants. It was then when I have been ill for a long time of bronchitis and although I was a young woman could not go up. I was very exhausted after the disease. Quickly tired, stopped and hardly breath, did not have forces to run.
That's when I intuitively felt that I wanted to eat greens! I ate it so much that it made up 80% of my daily meal. It was in April. When all the greens are young, tender and juicy. Suddenly two weeks later I felt an amazing burst of energy! I noticed that again it was easy, without breathlessness, can to climb up! It was a discovery for me! At the time, I didn't know the scientific explanation for why it happened.
Thanks to chlorophyll!

Колись давно, років 20 тому, я відчула цілющу силу зелених весняних рослин. Це було тоді, коли я всю зиму хворіла на виснажливий бронхіт і хоча була молодою людиною, не могла йти вгору. Я була дуже виснажена після хвороби. Швидко втомлювалась, зупинялась і важко дихала, не мала сил бігати.
Ось тоді я інтуїтивно відчула, що хочу їсти зелень! Я їла її настільки багато, що це становило 80 % моєї денної їжі. Це було саме в квітні. Коли вся зелень є молода, ніжна і соковита. Раптом через два тижні я відчула дивовижний прилив енергії! Я помітила, що знову легко, без задишки, піднімаюсь вгору! Це стало для мене відкриттям! Я тоді ще не знала наукового пояснення, чому це відбулося. Завдяки хлорофілу!

IMG_20200501_235643_532.jpg

IMG_20200501_121017.jpg

Chlorophyll is plant blood. If you regularly eat foods that contain chlorophyll, this diet promotes greater oxygen saturation and increases blood circulation, which helps the heart and also enriches the cells with oxygen. When the blood is enriched with oxygen, the entire body is cleansed.

Хлорофіл – це рослинна кров. Якщо ви регулярно їсте продукти, у яких міститься хлорофіл, то такий спосіб харчування сприяє більшому насиченню крові киснем і збільшує продуктивність циркуляції крові, а це допомагає серцю і крім того, збагачує клітини киснем. Коли кров збагачується киснем, відбувається очищення всього організму.

IMG_20200501_170531.jpg

This is why it is so important to eat lots of raw fresh greens for people who are in recovery. And for healthy people, once a year for two weeks, such an enriched diet is a great way to cleanse your body and give your cells a fresh breath.
That's how I found favorite green plants in my village near Lviv in Ukraine, that I can eat raw and that give me my healing energy!

Саме тому так важливо їсти багато сирої свіжої зелені людям, які знаходяться на стадії відновлення після хвороби. А здоровим людям один раз на рік два тижні така збагачена зеленню дієта - чудовий спосіб очистити організм і дати нове дихання своїм клітинам.
Ось так я знайшла улюблені зелені рослини в моєму селі біля Львова, які я можу їсти сирими і які дають мені свою цілющу енергію!

IMG_20200501_153456.jpg

Dandelion leaves. My favorite bitter leaf that I always put on all sandwiches and add to salads for light mustard. It is most delicious when dandelions do not bloom yet. It is said that this plant restores the liver.

  • Листя кульбаби. Мій улюблений гіркий листочок, який я завжди кладу на всі бутерброди та добавляю в салати для легкої гірчинки. Найсмачніший він тоді, коли кульбаби ще не цвітуть. Кажуть, що ця рослина відновлює печінку.

IMG_20200501_112152.jpg

IMG_20200501_111718.jpg

Primrose leaves. Neutral taste, which is always suitable for any salad or sandwich and is a favorite for my children. You can eat it very much as a source of fiber and vitamins!

  • Листя первоцвіту. Нейтральний смак, який підходить завжди в любий салат чи для бутербродів і є улюбленим для моїх дітей. Ти можеш з'їсти його дуже багато, як джерело клітковини та вітамінів!

IMG_20200501_170351.jpg

Strawberry leaves. It is also a good addition to a salad, as well as gather it up and dry it for the tea, that will help you quickly overcome the cold.

  • Листя суниці. Також хороше доповнення до салату, а ще назбирайте його і насушіть для чаю від застуди. Воно є коморою вітамінів.

IMG_20200501_120715.jpg

Stinging nettles. She burns the tongue lightly, but if the leaves are boiled, they become edible. It adds a spicy taste to your salad as well as a great addition to the soup.

  • Кропива пекуча. Вона легенько пощипує язика, але якщо листочки облити кип'ятком, вони стають придатними для їжі. Додає пікантного смаку вашому салату, а також чудове доповнення для супу.

IMG_20200501_115837.jpg

IMG_20200501_120125.jpg

Currant leaves. It has an extremely spicy taste and aroma. It is considered to be a very rich source of vitamin C. It can be eaten in salads and also added to any tea that will make it particularly delicious and fragrant.

  • Листя смородини. Воно має надзвичайно пікантний смак та аромат. Вважається дуже багатим джерелом вітаміну С. Його можна їсти в салатах і також додавати до любого чаю, що зробить його особливо смачним та запашним.

IMG_20200501_182505.jpg

I wish you good health!

Бажаю вам міцного здоров'я!0
0
0.000
12 comments
avatar
(Edited)

Eating foods with chlorophyll, eh? I'll try to follow this advice! 🤔

0
0
0.000
avatar

I noticed that you also had a picture of wood sorrel. A little sour due to high oxalic acid content.

0
0
0.000
avatar
(Edited)

Yes. A little sour in raw form is always beneficial.

0
0
0.000
avatar
(Edited)

@trucklife-family here, wild greens are so so good for us and I get excited each time Spring arrives knowing that these nutrient rich foods await us and are mostly free too. I love your photos of each one and their write up,thanks so much for sharing this with us xxx

curation.png

We'd love you to enter our Positive Vibes Intiative, which you can read about Here so that we can spread some love and Feel Good by Helping Others Feel Good.

0
0
0.000
avatar

Thank you for your wonderful initiative. I love writing about my raw food :)

0
0
0.000
avatar

До цього выкорисовував, лише кропивницю, але від тепер спробую та й йнші рослини!
Дякую за чудовий пост!)

0
0
0.000
avatar

Спробуй, думаю ти відчуєш їх силу для твого здоров'я :)

0
0
0.000