ကြာကန် #myanmar #hivelist #flower #photography #proofofbrain #creativ ...

avatar


0
0
0.000
7 comments
avatar

Is there lotus all over the lake or is it just on the shore?

Posted via D.Buzz

0
0
0.000
avatar

ကန်တခုလုံး ကြာပန်းတွေအပြည့်ပါ

0
0
0.000
avatar

ကြာပွင့်ပေါ်က အမဲစက်တွေက ဘာတွေလဲ။
!LOLZ
!MEME
!PIZZA

0
0
0.000