MY INTRODUCTION POST ON HIVE: Hello, Hallo, Gutentag [ENG-DUTCH]

avatar

Introduction HIVE.JPEGHi everyone here in the HIVE community,Well the worst is over, taking a selfie of myself.
I'd rather be standing behind the camera than smiling forced in front of it.
But that's thankfully over with.

It only remains for me to present myself to you.

Hallo iedereen hier in de HIVE gemeenschap,

Het ergste is achter de rug, een selfie van mezelf nemen.
Ik sta liever achter de camera dan dat ik er geforceerd voor lach.
Maar dat is gelukkig voorbij.

Rest mij alleen nog mezelf aan jullie voor te stellen.Hi, I'm Paula (meraki7578), 45 years old and living in the south of the Netherlands.
In the beautiful province of Limburg.

Therefore, the dialect Limburgish is my mother tongue alongside the Dutch spoken here.
Besides these two mother tongues, I also speak two foreign languages namely English and German.


Hoi, ik ben Paula (meraki7578), 45 jaar oud en woonachtig in het zuiden van Nederland.
In de prachtige provincie Limburg.

Het dialect Limburgs is dan ook mijn moedertaal naast het Nederlands dat hier gesproken wordt.
Naast deze twee moedertalen spreek ik ook twee vreemde talen, namelijk Engels en Duits.Unfortunately, I am currently not at work but at home recovering from a pulmonary embolism and a thrombosis leg.
(Was in a French hospital for 2 ½ weeks during my holiday there.
But I'll tell about that nightmare another time..)

But I hardly can´t wait to get back to work.
After completing my education to become a primary school teacher,
I have worked in many schools but have been very happy for years now in two schools where I alternate work with children aged 2 to 12.
Plus, for sure, you can imagine that when you work with young kids, there is never a dull day.

Besides my work, I have several other hobbies.
Can't immediately point out my favourite but photography does stand out a bit above the others.

Over the years I took several training courses to improve myself.
But a professional, no that´s still a long way for me.
There are still so many things I want to master.


Helaas ben ik momenteel niet aan het werk maar thuis aan het herstellen van een longembolie en een trombosebeen.
Lag 2 ½ week in een Frans ziekenhuis tijdens mijn vakantie daar.
Maar over die nachtmerrie vertel ik een andere keer.

Maar ik kan bijna niet wachten om weer aan het werk te gaan.
Na het afronden van mijn opleiding tot leerkracht basisonderwijs,
heb ik op veel scholen gewerkt, maar ben nu al jaren heel gelukkig op twee scholen waar ik afwisselend werk met kinderen van 2 tot 12 jaar.
Bovendien kun je je zeker voorstellen dat als je met jonge kinderen werkt, er nooit een saaie dag is.

Naast mijn werk heb ik nog verschillende andere hobby's.
Kan niet direct mijn favoriet aanwijzen, maar fotografie steekt er toch wel een beetje bovenuit.

Door de jaren heen heb ik verschillende opleidingen gevolgd om mezelf te verbeteren.
Maar een professional, nee dat is nog ver weg voor mij.
Er zijn nog zoveel dingen die ik onder de knie wil krijgen.paula-stadsreportage.JPG

(Black and white photography is my all time favourite)And that is also the main reason I registered here.
I was looking on the blockchain for a place where photography stood out above all else.

And where I could share my photos with the world and enjoy all the beautiful pictures other people share on there.
Liketu therefore seemed the ideal place.

But that is not all. I also like doing sports.
I form a kickboxing group with some other women.
Unfortunately, I am not allowed to start this for the time being.

But when I am fully recovered those boxing gloves will fly back on hopefully.
Or maybe it's better to search for a sport that is less intense after all.
Don't want to repeat these health problems.

En dat is ook de belangrijkste reden waarom ik me hier heb geregistreerd.
Ik was op zoek naar een plek waar fotografie boven alles uitstak.

En waar ik mijn foto's kon delen met de wereld en kon genieten van alle mooie foto's die andere mensen daar delen.
Liketu leek me daarom de ideale plek.

Maar dat is niet alles. Ik sport ook graag.
Ik vorm een kickboksgroep met een aantal andere vrouwen.
Helaas mag ik daar voorlopig nog niet aan beginnen.

Maar als ik volledig hersteld ben vliegen die bokshandschoenen hopelijk weer aan.
Of misschien is het toch beter om een sport te zoeken die minder intensief is.
Wil deze gezondheidsproblemen niet herhalen.boxing gear.JPEG

(My boxing gear)And the shooting sport I practise is also on hold for the time being.
Rest assured I do not shoot animals. I practice on inanimate targets, little black cubes.

En de schietsport die ik beoefen staat voorlopig ook in de ijskast.
Wees gerust, ik schiet niet op dieren. Ik oefen op levenloze doelen, kleine zwarte blokjes.


shooting practice.JPEG

(My 'little' shooting rifle)But I am not bored.
A lot of other things help me pass the time.
Reading, watching movies/series, baking/cooking and writing also bring me a lot of peace and relaxation.


Maar ik verveel me niet.
Veel andere dingen helpen me de tijd te doden.
Lezen, films/series kijken, bakken/koken en schrijven brengen me ook veel rust en ontspanning.


EABB43F5-86D1-47F1-AE21-3CDC0435F8D3.JPEG

(I adore making and eating sushi)And finally, I want to talk about a combined hobby.
That is travelling and my two beauties.
My motorbike (Yamaha Dragstar 650) and Volkswagen beetle.
Always looking for beautiful places (which I can then capture with my photo camera)
Win-win situation.


En tot slot wil ik het hebben over een gecombineerde hobby.
Dat is reizen en mijn twee schoonheden.
Mijn motor (Yamaha Dragstar 650) en Volkswagen kever.
Altijd op zoek naar mooie plekjes (die ik dan kan vastleggen met mijn fotocamera)
Win-win situatie.


3ACD77A5-9AE1-4D54-9D97-7DD3B21AF022.JPEG

(My two beauties)I could go on and on but would rather share my story through my photos.

Getting to know people worldwide in this beautiful community.
And besides, savoring all their amazing photos and tales is something I would love to do.

Thank you for taking the trouble to read my introduction.
I hope to make a valuable contribution.
A comment or question is always appreciated and I will definitely contact you.


Ik kan nog wel even doorgaan, maar ik deel liever mijn verhaal via mijn foto's.

Wereldwijd mensen leren kennen in deze prachtige gemeenschap.
En bovendien, genieten van al hun geweldige foto's en verhalen is iets wat ik graag doe.

Bedankt dat je de moeite hebt genomen om mijn introductie te lezen.
Ik hoop een waardevolle bijdrage te kunnen leveren.
Een opmerking of vraag wordt altijd gewaardeerd en ik zal zeker contact met je opnemen.Greetings and wishing you all the best.
Bye - Dag - TschüssPaula (Meraki 7578)💚(All photos are shot and owned by me)

You can also hit me on:

Instagram: https://instagram.com/paulathoear?igshid=MzMyNGUyNmU2YQ==
Twitter: https://twitter.com/Thoear_Paula

Thank you.jpg

created by Canva0
0
0.000
19 comments
avatar

welcome!

0
0
0.000
avatar

Thank you! I am very curious to see what interesting things I am going to come across here.

0
0
0.000
avatar

Veel plezier hier op Hive!

0
0
0.000
avatar

Dank je wel, dat gaat vast lukken.
Jammer dat Hive zo onbekend is in Nederland, tenminste in mijn omgeving.
Hopelijk kan ik bijdragen dat dit veranderd.

0
0
0.000
avatar

Ja blijkt lastig om mensen enthousiast te krijgen.
Ik probeer Hive ook flink te promoten maar heb het effect nog niet echt gemerkt.
Succes!

0
0
0.000
avatar

Welkom bij de Hive-community @meraki7578!
We hopen van harte dat je hier alles vindt wat je zoekt en een nieuw thuis hebt gevonden.

Zeven suggesties om te overwegen:

  1. Bewaak je wachtwoorden zorgvuldig, en publiceer alleen met de posting key,
  2. Gebruik uw actieve sleutel alleen voor portemonneetransacties, Keychain, Peaklock en Hivesigner,
  3. Het hoofdwachtwoord en de eigenaar-sleutel worden alleen gebruikt om gecompromitteerde wachtwoorden opnieuw in te stellen,
  4. NIET uw wachtwoorden kwijtraken; kopiëren en offline opslaan,
  5. Publiceer geen werk van andere mensen, of het nu foto's zijn of geschreven, zonder vermelding, en zorg ervoor dat u al uw werk gebruikt, zelfs als het uw eigen werk is.
  6. Een introduceyourself-tag wordt maar één keer gebruikt , en
  7. OPEN GEEN links in memo's of opmerkingen waarvan u niet weet van wie ze zijn. Als het te mooi klinkt om waar te zijn, is het dat waarschijnlijk ook, zo luidt het oude gezegde. Er is hier niets gratis.

Ik heb je gevonden omdat @brittandjosie en @jamerussell van @heyhaveyamet je publicatie presenteerden en promootten om meer bekendheid te krijgen en je te helpen sneller te groeien.

Als je merkt dat je overweldigd wordt en wat begeleiding nodig hebt, of als je vragen hebt, zijn er geïnformeerde Hiveans beschikbaar die je kunnen helpen; je kunt hier klikken om naar The Terminal in Discord te gaan:

Veel plezier en gelukkig Hiving!

0
0
0.000
avatar

Hallo @jamerussell,

Hartelijk dank voor je bruikbare tips en aangeboden hulp.

Mocht ik met de handen in het haar zitten dan weet ik je te vinden. 😉
En zal zeker naar The Terminal in Discord gaan.

Ik heb zeker nog veel te leren.

Vriendelijke groeten,
Paula (@meraki7578)💚

0
0
0.000
avatar

Congratulations @meraki7578! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You received more than 10 upvotes.
Your next target is to reach 50 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out our last posts:

Our Hive Power Delegations to the August PUM Winners
Feedback from the September Hive Power Up Day
0
0
0.000
avatar

Hi Paula hello to you from another Hiver and welcome to your new addiction! Life on hive started now and you are a blogger now to! I could go in in het Nederlands omdat ik ook Nederlandse ben. Nie van limburg maar van Rotterdam! But English is the main language here so ….
A new life online in stories. Whit that photography works. It’s a great place to share . The fact that this is a new thing that hopefully will get a big place in your daily life is the main focus.

So Hi to you from our bloggers paradise, we are thriving and now you came along and joined ! That’s great.

The beginning can be daunting but fear not all went through the same difficulties.

I have to warn you though, it’s highly addictive , but we will understand we are also addicted, not on the least because you decided to join! So again Welcome to the Hive.

It’s a true movement and blockchain, and I love that you decided to join us here. You will have fun blogging and vlogging I promise.

For all interests there is a community place where you can meet , read and leave your written piece. Gotta be fair it’s not a GET RICH QUICK thing here! the beginning it’s hard and new and maybe you need help. We have amazing people here on the platform that help in discord if you need it. I love blogging, been here for three years already. But one important warning always be carefull with all your passwords, Never give those up !! I speak from experience !
I use Peakd and Ecency to post to Hive,
It’s both a website, mobile and desktop application that improves your experience on Hive. If you are interested for Android download : https://android.ecency.com, for iOS: https://ios.ecency.com, for desktop: https://desktop.ecency.com or www.peakd.com both apps that helps you to connect, and that’s what we do here !
You can also earn to promote and boost your content. Again If you are interested https://ecency.com just some extra information in this early start of your journey here! Last hive.blog is an option too. And this “ steps to take blog” :
https://ecency.com/hive-125125/@beeber/ecency-help-signup-process-for
Or join discord

https://discord.gg/qPRgm69AT9

Good luck with with hive experience and I Will See you around and may you find here what you are looking for. Just remember that all good things come in good time and never giving up is THE key to big succes on the Blockchain. Also you could join the the Terminal discord, as I said before we help there with problems or questions, for free don’t worry. Or visit @heyhaveyamet for more new arrivals, all are in the same phase that might be helpful or reassuring. Newbie exposure in the beginning is very important, so looking up friends in the same stage might be a good thing.
Let me know if this was helpfull or if you need more help, see you in Discord the Terminal, or somewhere in the comments. Here is the invite again its totally free,

https://discord.com/invite/paeMUMkaXd

Good luck to you as the new arrival, may hive become your new life !

96C82424-33CC-4164-849E-C7EF9D6DC9B2.jpeg

Tip! https://peakd.com/hive-174578/@crosheille/so-whats-the-criteria-for-a-quality-post-how-curators-make-their-selections

Or watch this vlog

0
0
0.000
avatar

Hi @brittandjosie,

Bedankt voor dit warm welkom.
And since indeed English is the working language, I will adapt to this as well.

Thanks also for all the useful tips and hints.
I will definitely take these to mind.

I have only recently got into blockchain and everything is indeed still very overwhelming.
But step by step I will master it.
That will be a lot of reading in the beginning for sure.

Meanwhile, I have already downloaded the app on my phone but will mainly post from my laptop.

So let's get started.

I am looking forward to it and indeed hope to run into you here or on discord sometime.

Vriendelijke Groeten,
Paula (@meraki7578) 💚

p.s. (Your link to The terminal on discord doesn't work unfortunately but luckily I already recieved it from jamerussel. The error message says the link is invalid or expired).

0
0
0.000
avatar

Nice! I am from Rotterdam en natuurlijk kunnen we ook Nederlands schrijven hoor maar meestal als het in het Engels is haken mensen aan in de comments.

All beginning is daunting but there are many that can help or answer questions, take it step by step and see you around. Love from Rotterdam

0
0
0.000
avatar

welcome to hive blog! Nice to meet you . keep writing!

0
0
0.000
avatar

Hi @adrianleonardi,

Nice to meet you too.
Thanks for your message.
And I see you also like coffee just like me.
I will look through your blogs in the coming days.
Curious to see what you all have to say.

0
0
0.000
avatar


MewWink.png

...𝔻𝕀𝕊ℂ𝕆𝕍𝔼ℝ𝕐 𝟚𝟝...

...!discovery 25...

0
0
0.000
avatar

Welcome to the HIVE blockchain and THE TERMINAL in Discord! We hope you have a fun time here blogging about your life and fascinating hobbies! 🙂

0
0
0.000
avatar

Welcome!! I hope you find here a way to escape a bit from the problems in life! I was a high school teacher for 5 years but since i moved to another country I decided to work more in sciences.

0
0
0.000
avatar

Thank you for the warm welcome.

I'm very curious to see what Hive has to offer me, but I'll find out along the way.
How brave of you. Switching professions and also moving to another country.
I hope it has brought you much happiness and peace.

Greetings and best wishes,
Paula (@meraki7578)

0
0
0.000