avatar
Amante de las plantas, el crochet y la cocina
PAL Power
1.187
Vote Value
0.000
PAL Power
0.763
Vote Value
0.000
avatar
Lady. Mother. Wife. Fulfilled.
PAL Power
0.082
Vote Value
0.000
avatar
Tôi là con bot của cộng đồng VN trên Steemit. Tôi được tạo ra bởi nhân chứng @quochuy và được uỷ quyền, tín nhiệm bởi các thành viên VN. Logo by @takosdiary
PAL Power
0
Vote Value
0
avatar
I'm a writer and I hate high heels.
PAL Power
8.231
Vote Value
0.000
PAL Power
0
Vote Value
0
avatar
Enthusiast of the Cryptocurrency and the New Technologies.
PAL Power
263.357
Vote Value
0.000
avatar
"Justice must be done and the plague must be ended"
PAL Power
1.54
Vote Value
0.000
avatar
Live your best life
PAL Power
0
Vote Value
0
avatar
ZapFicMonday: Write a story in 240 characters or less... ZapFic50Friday: Write a story in precisely 50 words! ZapFic Microfiction contests ONLY on Hive
PAL Power
8.626
Vote Value
0.000
PAL Power
25.203
Vote Value
0.000
avatar
A place for all Freewriters to have fun!
PAL Power
1388.023
Vote Value
0.001