Around The World: Challenge - #52/4 EVALUATION (vyhodnocení)

avatar


logoATW.gif(Google translate from Czech)

Obyčejný nedělní večer si trochu „okořeníme“, vlastně už dva roky běžným, nedělním výletem s ATW.
We will "spice up" an ordinary Sunday evening a little, actually for two years now with a regular Sunday trip with ATW.


Welcome to the evaluation of the fifty-second round of the photo contest for all Hive users
Vítejte u vyhodnocení padesátého druhého kola fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭I když, dnešní výlet je tak trochu výjimečný. Částečně uzavírá čtvrtý ročník soutěže a budeme také mít jednu premiéru.
Myslím, že osm zastávek na dnešním výletu je důstojné částečné rozloučení se čtvrtým ročníkem soutěže.

Než se vydáme na výlet, je tu pravidelná poznámka a také náhled na výsledky hlasování v anketě.
Všechny fotografie odkazují na původní články autorů fotografií.
Although, today's trip is a little special. It partially closes the fourth year of the competition and we will also have one premiere.
I think eight stops on today's trip is a worthy partial farewell to the fourth year of the competition.

Before we hit the road, there's a regular note, as well as a preview of poll voting results.
All photos refer to the original articles by the authors of the photos.


Snímek obrazovky pořízený 2024-05-12 13-54-47.png
linka1.png

Praha není jen Pražský hrad nebo Karlův most. Je plno dalších míst, kde se dají pořídit zajímavé fotografie. Třeba v Liboci, kam nás pozval @actifit-godfish. Fotografie získala třetí cenu.
Prague is not just Prague Castle or Charles Bridge. There are plenty of other places where you can take interesting photos. For example in Liboc, where @actifit-godfish invited us. The photo won the third prize.

actifit-godfish-52.jpeg


V úvodu jsem naznačil, že budeme mít jednu premiéru. Mýlil jsem se. Na portugalské pevnině jsme ještě také nebyli. Dnes to napravíme. @merthin nás pozval do Sintry aby nám představil Palácio Nacional da Pena. Fotografie získala druhou cenu.
In the beginning, I indicated that we will have one premiere. I was wrong. We have not been to the Portuguese mainland yet either. We'll fix it today. @merthin invited us to Sintra to introduce us to the Palácio Nacional da Pena. The photo won second prize.

merthin-52.jpeg


Písečné pláže jsou běžné všude. Čedičových pláží však moc není. Tak se na jednu podíváme. @phortun nás pozval na Praia do Viola na ostrově Sao Miguel (Azory). Fotografie získala druhou cenu.
Sandy beaches are common everywhere. However, there are not many basalt beaches. So let's look at one. @phortun invited us to Praia do Viola on the island of Sao Miguel (Azores). The photo won second prize.

phortun-52.jpg


Z čediče na písek :-). @alfrin nám nabídl pohled na písečnou pláž u Cuaygua ve Venezuele. Fotografie získala třetí cenu.
From basalt to sand :-). @alfrin offered us a view of the sandy beach at Cuaygua, Venezuela. The photo won the third prize.

alfrin-52.jpeg


Na řadě je další ikonické místo ve Spojených státech. Kdo hádal Grand Canyon, ten se nemýlil. Úžasná pozvánka od @manuvert. Fotografie získala první cenu.
It's time for another iconic location in the United States. Whoever guessed the Grand Canyon was right. Amazing invitation from @manuvert. The photo won first prize.

manuvert-52.jpeg


Nevynecháme ani Nový Zéland. @vcclothing nám nabídl pohled na cestu mířící do hor v oblasti u Glenorchy. Fotografie získala třetí cenu.
We won't miss New Zealand either. @vcclothing gave us a look at the road heading into the mountains in the Glenorchy area. The photo won the third prize.

vcclothing-52.jpeg


Po dramatických scenériích nás čeká poklidná příroda u města Sagaing v Myanmaru, kam nás pozval @ansoe. Fotografie získala druhou cenu.
After the dramatic scenery, the peaceful nature awaits us near the city of Sagaing in Myanmar, where we were invited by @ansoe. The photo won second prize.

ansoe-52.jpg


Z tropické Asie se přesuneme na sever Evropy. Máme tady další premiéru. Finsko. @vaclavs pořídil úžasný snímek polární záře nad horou Saana od jezera Kilpisjärvi. Fotografie získala speciální cenu s právem účasti na doplňkové soutěži o nejlepší fotografii měsíce května.
We will move from tropical Asia to the north of Europe. Here we have another premiere. Finland. @vaclavs took an amazing shot of the aurora borealis over Mt Saana from Lake Kilpisjärvi. The photo received a special prize with the right to participate in the supplementary competition for the best photo of the month of May.

vaclavs-52.jpgKolik zajímavých míst jste schopni navštívit během jednoho večera? Mnoho jich asi nebude. To se vám může podařit jen na výletu s ATW :-).
How many interesting places can you visit in one evening? There probably won't be many. You can only do that on a trip with ATW :-).

linka1.png

Než se rozloučíme,
zbývá už jen rozdat ceny za vítězné fotografie,
Before we part,
all that remains is to give away the prizes for the winning photos,

Snímek obrazovky pořízený 2024-05-12 20-45-34.png
Snímek obrazovky pořízený 2024-05-12 20-48-37.png

poděkovat autorům fotografií za pozvání na zajímavá místa, pogratulovat vítězům a také poděkovat porotě z discordu:
thank the authors of the photos for inviting them to interesting places, congratulate the winners and also thank the jury from discord:

@zirky, @speko, @jjprac, @vaclavs, @pavelsku, @rostik924

Také tímto děkuji všem, kdo hlasovali pomocí ankety.
I would also like to thank everyone who voted using the poll.


Máte zájem o tuto soutěž, ze které ještě nikdo neodešel bez odměny?
V tom případě klikněte na konci článku na logo (gif) soutěže a přečtěte si pravidla pro účast na soutěži :-).
Are you interested in this competition, from which no one has left without a reward?
In that case, click on the logo (gif) of the competition at the end of the article and read the rules for participating in the competition :-).


linkaATW.png
tazilogo.gif
linkacz.png
czlogo.png
linka1.png
#aroundtheworld

Poznámka:
Uvedené fotografie jsou vlastnictvím hodnocených autorů.
Note:
These photos are the property of the rated authors.


0
0
0.000
14 comments
avatar

Díky moc za skvělou soutěž

0
0
0.000
avatar

Já děkuji za kvalitní fotografie ze zajímavých míst :-)

0
0
0.000
avatar

Thanks for the prize 🙌 and congrats to four years in the books!

0
0
0.000
avatar

I hope the contest lasts as long as possible :-)

You're welcome

0
0
0.000
avatar

Another great selection, thanks to the authors for sharing, and thanks for putting it together for a Sunday night trip! Thanks for the rewards of course!
!PIZZA

0
0
0.000
avatar

I will publish what the contestants send me :-).
It is a fact that some photos would celebrate success even in more demanding competitions.

I was happy to support your work.

0
0
0.000
avatar

Díky za ocenění :) Btw těch černých pláží zas tak málo není ;) Na Kanárech, Azorech, Madeiře, Islandu, Havaji apod. jsou velmi běžné ;)

@tipu curate

0
0
0.000
avatar

Sopečné oblasti :-). Většina lidí ale stejně "kecne" na nejbližší písek :-)

Díky za podporu.

0
0
0.000