(EN-TR) The place of tea in our life/Çayın hayatımızdaki yeri

avatar
(Edited)

img_8900.jpg

Hello everyone, I'm here with a new post. I would like to thank @baycan him for his advice on preparing this post. Today I want to talk to you about tea. Tea; It grows in the Black Sea region of Turkey, especially in the province of Rize. In order for tea to grow, the region must have suitable climatic conditions. Tea is a plant that requires precipitation in all four seasons. Since the Black Sea (Rize) is rainy in all four seasons, tea cultivation is done comfortably in this region. Therefore, it is impossible to cultivate tea in continental climatic regions and temperate climatic regions. When it comes to tea, Zihni Derin is not mentioned because Zihni Derin is the person who brought tea to our country and pioneered this agriculture.

Herkese merhaba yeni bir gönderi ile karşınızdayım. Bu gönderiyi hazırlama tavsiyesini verdiği için @baycan a teşekkür etmek istiyorum. Bugün sizlerle çay hakkında sohbet etmek istiyorum.
Çay; Türkiye’nin Karadeniz bölgesinde özellikle Rize ilinde yetişir. Çayın yetişmesi için bölgenin uygun iklim koşullarına sahip olması gerekir. Çay dört mevsim yağış isteyen bir bitkidir, Karadeniz (Rize) dört mevsim yağışlı olduğundan bu yörede çay tarımı rahat bir şekilde yapılmaktadır. Dolayısıyla karasal iklim bölgelerinde, ılıman iklim bölgelerinde çay tarımını yapmak olanaksızdır. Çay denilince Zihni Derin’den bahsetmeden geçmek olmaz çünkü çayı ülkemize getiren,bu tarımın yapılmasına öncülük eden kişi Zihni Derin’dir.

img_8902.png

One of the first things that comes to mind when Rize is mentioned is tea. The majority of the people in this region earn their living from tea farming. One of the important features of tea agriculture is that this plant yields at least three times a year and its economic return is higher than other agricultural products, and it is not necessary to make a lot of effort for this plant, it is sufficient to give fertilizer in certain periods. However, despite all this, it is not easy to cut (collect) tea at harvest time. Special scissors are used to cut tea. Recently, although various tools have been developed to cut tea, they have not been very successful. Due to the difficulty of this tea farming, the local people bring people from different regions to work. Therefore, they provide economic gains not only to the bettors but also to the employed people.

Rize denilince ilk akla gelen şeylerden biriside çaydır. Bu bölgedeki insanların büyük çoğunluğu geçimini çay tarımından sağlar. Çay tarımının önemli özelliklerinden biriside bu bitkiden yılda en az üç defa verim alınır ve diğer tarım ürünlerine göre ekonomik getirisi daha yüksektir ayrıca bu bitki için çok fazla bi uğraş vermek gerekmez belli dönemlerde gübre vermek yeterlidir. Ancak bütün bunlara rağmen hasat zamanı çayı kesmesi(toplaması) kolay değildir. Çay kesmek için özel bir makas kullanılır. Son zamanlarda çayı kesmek için çeşitli araçlar geliştirilmişsede çok başarılı olunamamıştır. Bu çay tarımının zorluğundan dolayı yöre halkı, farklı bölgelerden çalıştırmak üzere insan getirmektedir. Dolayısıyla sadece bahse sahipleri değil istihdam edilen kişilerde ekonomik kazançlar sağlamaktadırlar.

img_2216.jpg

The blue of the sea and the green of the tea have become the symbols of the region. As you can see in the pictures, the tea plant offers a wonderful visual feast to the region. The teas collected during the harvest are taken to the reception centers. Today, the state and some private sectors do the purchasing of tea. After the weighing process is done in the purchasing center, it is taken to the factories for processing. After a long adventure in the factory, the prepared tea meets us.

Deniz’in mavisi ve çayın yeşilliği bölgenin simgesi haline gelmiştir. Resimlerdede gördüğünüz üzere çay bitkisi bölgeye harika bir görsel şölen sunmaktadır.
Hasat zamanı toplanan çaylar alım merkezlerine götürülür. Günümüzde çay alım işlemini devlet ve bazı özel sektörler yapmaktadır. Alım merkezinde tartım işlemi yapıldıktan sonra işlenmek üzere fabrikalara götürülür. Fabrikadaki uzun bir serüveninin ardından hazır hale getirilen çay bizlerle buluşur.

img_4757.jpg

So far, I have tried to give information about the adventure of tea, its definition and its transportation. Now I would like to talk about its effects on social life. Tea has an important place in daily life; It is a must for breakfast, it accompanies breakfast. It is often consumed not only after breakfast but also after lunch and dinner. On the other hand, we have a tradition of afternoon tea in our daily life, people consume tea at those times to relieve the intensity and stress of the day.

Buraya kadar çayın serüveni,tanımı bizlere ulaşımı hakkında bilgi vermeye çalıştım. Şimdi birazda sosyal yaşam üzerindeki etkilerinden bahsetmek istiyorum.
Çay gündelik yaşamda önemli bir yere sahiptir; sabah kahvaltısının yanında olmazsa olmazımızdır,kahvaltıya eşlik eder. Sadece kahvaltı değil öğle ve akşam yemeklerinden sonra da sıklıkla tüketilir. Diğer yandan gündelik yaşantımızda beş çayı geleneğimiz vardır, günün yoğunluğunu,stresini atmak için insanlar o vakitlerde çay tüketirler.

img_2186.jpg

78ad528b_f5ad_4682_a8e2_c845771ff3bc.jpg

When we visit a place or host a guest, tea is offered. Tea is sipped while chatting. Thus, the tea adds a nice atmosphere to the environment. It is also known that drinking tea has a positive effect on our health. It is known to be effective in heart health, in the treatment of cancer patients, and in lowering blood sugar. Apart from these, tea is often consumed while busy with a job. In fact, while I am writing this article, I am sipping my tea and I want to end my article with my tea photo. Take care, see you soon 👋🏻

Herhangi bir yere misafirliğe gittiğimizde ya da misafir ağırladığımızda çay ikram edilir. Sohbet eşliğinde çaylar yudumlanır. Böylece çay ortama güzel bir hava katmış olur. Ayrıca çay içmenin sağlığımızıda olumlu etkilediği bilinmektedir. Kalp sağlığı, kanser hastalarının tedavisinde, kan şekerini düşürmede etkili olduğu bilinmektedir.
Çay bunların dışında bir işle meşgul olunurkende sıklıkla tüketilmektedir. Hatta ben de şu an bu yazımı yazarken bir yandan da çayımı yudumluyorum ve yazımı çay fotoğrafımla sonlandırmak istiyorum.
Kendinize iyi bakın görüşmek üzere 👋🏻

1642700690255_img_8897.jpg0
0
0.000
9 comments
avatar

Çay tarımının önemli özelliklerinden biriside bu bitkiden yılda en az üç defa verim alınır

Yılda üç defa hasat yapıldığını bilmiyordum yazın sayesinde çayın hikayesini daha iyi öğrenmiş oldum. Resimler harika. Rize deki tatil anılarım geldi aklıma.
Çok güzel bir paylaşım olmuş emeğinize sağlık 🙏

0
0
0.000
avatar

4 defa olduğu yıllarda oluyor. Çok teşekkür ederim 😊

0
0
0.000
avatar

Güzel bir paylaşım olmuş. Bilmediğimiz daha neler var.

0
0
0.000
avatar

Congratulations @bilgin70! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 400 upvotes.
Your next target is to reach 500 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month - Feedback from day 20
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000