Call for Voting on Community Page Focus Area / Topluluk Sayfasının Odaklandığı Alan İle İlgili Oylama Çağrısı

avatar
(Edited)

EN:
Hello again. About three months ago, I made an announcement that the focus of this community page had changed. If you want to read; https://ecency.com/hive-124065/@turkiye/topluluk-Sayfasi-alan-degistiriyor
(The content is in Turkish language. You can translate into other languages ​​using Google Translate.)

The community area was changed as it was previously idle. Unfortunately, the reason presented for changing the field has occurred again. Let's take a look at the community page: There are 40 participants on the page. The new turnout has almost stopped. The last post was made about a month ago.

My suggestion; I suggest changing the interest of the community to the previous topic. With the increase in the price of Hive coin, the number of users producing Turkish content began to increase. Contents in the question & answer area of ​​interest can be combined/followed by selecting a few tags. But in local communities, a community page is more helpful. It provides support for the community to come together and act together.

I will share two comments on this content as "yes" and "no". I would appreciate if you vote for your support from the comments. Also, if you have a different opinion, please comment. Income from this sharing will be transferred to @turkiye account. Voting ends in 7 days. See you.


TR:
Tekrar merhaba. Yaklaşık üç ay önce bu topluluk sayfasının odaklandığı alanın değiştiğine dair bir duyuru yapmıştım. Okumak isterseniz; https://ecency.com/hive-124065/@turkiye/topluluk-sayfasi-alan-degistiriyor

Daha önce atıl durumda kaldığı için topluluk alanı değiştirilmişti. Alan değiştirilmesinde sunulan sebep ne yazık ki yine oluştu. Topluluk sayfasına bir göz atacak olursak: Sayfada 40 katılımcı var. Yeni katılım neredeyse durdu. En son paylaşım yaklaşık bir ay önce yapılmış.

Benim önerim; Topluluğun ilgi alanını bir önceki konuya değiştirilmesini öneriyorum. Hive coin fiyatının da artmaya başlamasıyla birlikte Türkçe içerik üreten kullanıcıların sayısı artmaya başladı. Soru&cevap ilgi alanındaki içerikler bir kaç etiket seçilerek bir araya getirilebilir/takip edilebilir. Ancak yerel topluluklarda bir topluluk sayfası daha faydalı oluyor. Topluluğun bir araya gelmesinde ve birlikte hareket etme konusunda destek sağlıyor.

Bu içeriğe "evet" ve "hayır" şeklinde iki yorum paylaşımı yapacağım. Yorumlardan desteklediğinize oy verirseniz sevinirim. Ayrıca farklı görüşünüz varsa lütfen yorum yapın. Bu paylaşımdan elde eden gelirler @turkiye hesabına aktarılacak. Oylama 7 gün içinde sona erer. Görüşmek üzere.


Image Source0
0
0.000
5 comments
avatar
(Edited)

If you want the name of the community to be changed to "Hive TR", vote for this comment.
Topluluğun adının "Hive TR" olarak değiştirilmesini istiyorsanız bu yoruma oy verin.

0
0
0.000
avatar
(Edited)

Upvote this comment if you want the community page to stay as it is now.
Topluluk sayfasının şimdi olduğu gibi kalmasını istiyorsanız bu yorumu oylayın.

0
0
0.000