photographs of the sunset on my cell phone.

in GEMS3 months ago

salam doostan. in axharo hamsaram ba goshi gerefte va baram ferestade. chand rooz pish bod va vaghti dasht miyomad khone az asemon ziba ax gereft.


man ham toloe khorshido dost daram ham gorobe khorshid ro. ama khob toloe khorshid ro kheyli kam didam chon onmoghe khab gastam va dakhele khone.
faghat vaghti ke mosaferati jaee bodim shayad tonestam bebinam.


toloe khorshid kheyli zod tamom mishe ama ghorobe khorshid mesle inke tolanitare.
vaghti ham ke chandta abr kenare khorsshid bashe ke dige zibaeesh chandin barabar mishe va didanitar hastesh.baham be axha negah konim: 2021-04-23 at 19.31.48.jpeg


 2021-04-23 at 19.31.48.jpeg


 2021-04-26 at 21.23.19.jpeg


2021-04-26 at 21.23.20.jpeg


2021-04-23 at 19.31.48.jpeg