yek chehreye jadid

in Sketchbook3 months ago

salam doostan.bade chand rooz belakhare dars be medad shodam o yek naghashi keshidam. daftar naghashim dare tamom mishe bayad farda yeki bekharam. az in naghashim khosham omad....dokhtarane Iran vaghean ziba hastan... # baham be naghashiham negah konim:

20201205_2050281.jpg


20201205_205028.jpg

20201205_203723.jpg

20201205_204046.jpg

20201205_204945.jpg

20201205_205028.jpg