Rekaberlik Nedir? Mutluluk Getirir mi?

in #tr7 months ago (edited)

Son zamanlarda sıkça duyduğum rekaberlik kelimesi üzerine eğilerek sizi düşündürmek istiyorum. Rekabete hazır mısınız? Yoksa beraberlikten taraf mısınız?

Rekaberlik Nedir?

Rekaberlik, rekabetin beraberlik ile kaynaşıp yakınlaşmasından meydana gelerek dilimize geçmiş bir kelimedir. Yanlış yazdığımı düşünüyorsanız bir daha okumanızı isterim. Rekabetin, -betin kısmı atılarak beraberlik kelimesinin ise -bera kısmı atılarak rekaberlik kelimesi türetilmiştir.

Peki, bu kelimeye neden ihtiyaç duyulmuştur? Çünkü, rekabet ortamlarında kazanma hevesi ve kazanma hırsı birleşince çoğu zaman kimse kazanmıyor. Herkes birbirine çelme takmak için yarışıyor. Böyle bir ortamda toplum faydadan daha çok zarar görüyor. Oysa rekabetin beraberlik duydusu içinde yapılması toplumun faydasını artıyor. İş hayatında müthiş bir rekabetin içerisinde olduğunuz insanları iş dünyası dışında sevdiğiniz olmuyor mu? İş hayatında yenmek için çabaladığınız bireylerle dışarıda dost olmuyor musunuz? Öyleyse neden iş dünyası içerisinde de ortak fayda güdecek işleri düşünmüyorsunuz?
Belki de birlikte hareket etmek aslında daha kârlı sonuçlar doğuracaktır.
Örneğin; başka bir firmadan yararlanarak maliyet düşürebilirsiniz. Aynı durumda, o firma da sizden faydalanarak maliyetini düşürebilir. Rekaberlik, işte tam olarak bu durumda ortaya çıkıyor.Rekaberlik rekabetin beraberlik ile birleşmesi bize başka kapılar açabiliyor. Yeni dünyaları kucaklayabiliyoruz.

rekaberlik-nedir-icerikuretimi.png
icerik)

Rekaberlik Nasıl Orataya Çıktı?

İş dünyası, her geçen gün üstdüzey rekabete tanı oluyor. Müthiş derecede verimlilik artışları yaşanıyor. Bu durumda da herkes birbirini rakip olarak görüyor. Oysa biz özümüzde insanlarız. Bizler makine değiliz. Birlike hareket ederek topluma ve kendimize daha faydalı olabiliriz.

Sizce de rekaberlik anlamlı bir kelime değil mi? Mutluluğa giden yolu kısaltabilir mi?

Örneğin; hem kendim öğrenmek için kelimeleri tarıyorum hem de hive.blog üzerine taşıyarak okuyanlara ulaştırıyorum. Bu durum da rekaberliğe bir örnek olarak verilebilir mi?

Ara Bul Oku)

Sort:  

Congratulations @ekitap! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 100 upvotes. Your next target is to reach 200 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP