ภาพถ่ายดอกเข็มบ้านแม่

in #thai2 months ago

img_0.7151227089554264.jpg

สวัสดีเพื่อนๆ ที่น่ารักทุกคนครับ ... วันที่สามของการ อยู่บ้านแม่ ยังไม่ได้ออกไปไหน ตั้งแต่เดินทางมาถึง เนื่องจาก อยู่ในสถานการณ์ โรคโควิด ทำให้ถ้าไม่จำเป็น ก็ไม่อยากออกไปไหน อยู่แต่ในบ้าน ดูหนัง พูดคุยกับแม่

🖊️ ทุกวันนี้ วิถีชีวิต ตั้วแต่มีโรคระบาด เปลี่ยนไป บ้านแม่ผม ก็เหมือนกัน เปลี่ยนจาก เดินทางไปซื้อของเอง ซื้ออาหารเอง เป็นสั่งซื้อ สินค้าทางออนไลน์ หรือ สั่งอาหารทางออนไลน์ มาแทน ทำให้ช่วงนี้ไม่ได้ ออกไปไหน เช่นกัน แต่ถ้าจำเป็นต้องออก ก็ปฏิบัติ การป้องกันโรค อย่างเคร่งงวด ใส่หน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ

img_0.06942386358377053.jpg

🖊️ แต่ถึงจะอยู่ แต่ในบ้านตลอด ใช่ว่าจะไม่มี กิจกรรมอย่างอื่นเลย กิจกรรมดูแลสวน ก็ยังมีอยู่ แต่เปลี่ยนจาก สวนที่บ้าน ที่เชียงใหม่ ซึ่งปลูกผัก ปลูกผลไม้กิน มาเป็นสวนดอกไม้ ภายในบ้านแทน

🖊️ ภาพดอกเข็ม ในวันนี้ถ่ายที่สวน บ้านแม่ ความจริง มันมี 3 สี สีแดง สีขาว และ บานเย็น แต่ถ่ายสีบานเย็นได้ 2 ภาพ และ ลืมถ่ายต่อ และลืมถ่ายดอกไม้ชนิดอื่น เลยได้มาแค่ 2 ภาพ ไว้พรุ่งนี้ หรือ วันอื่นถ้าไม่ลืมจะถ่าย มาให้ชมต่อครับ สำหรับวันนี้ ขอบคุณครับ