การเดินทางกลับฝางวันที่ 2 สิ้นสุดการเดินทาง

in #thai2 months ago

img_0.7983396370752426.jpg

สวัสดีเพื่อนๆ ที่น่ารักทุกคนครับ ... วันที่ 2 ของการเดินทาง ภาคเหนือ มุ่งหน้าสู่ อำเภอฝาง เป็นเส้นทาง ภาคเหนือล้วนๆ ออกเดินทาง จากที่พัก จังหวัดกำแพงเพชร ประมาณ 7 โมงเช้า ขับไปสักพัก ก็ถึงจังหวัดตาก ทำให้ทราบว่า ที่พักนั้น อยู่ปลายจังหวัดกำแพงเพชร นั้นเอง

🖊️ การเดินวันที่ 2 นี้ พักแค่ ทานข้าวเช้า ข้าวกลางวัน ครับ เส้นทางตลอดระยะทาง ถึงจะระยะสั้นกว่า วันแรก และ การเดินทางราบรื่น แต่ที่ช้าหน่อย เพราะ ตลอดเส้นทาง ภาคเหนือ จะค่อนข้าง เดินทางลำบาก เนื่องจาก ลักษณะภูมิประเทศ เป็นเขา เป็นดอย มีทางคดโค้ง และ บางช่วง ต้องขึ้นและลงเขาครับ

img_0.2782496107784622.jpg

img_0.1122709776328436.jpg

🖊️ การทานอาหาร เหมือนเดิม ข้าวกล่องเซเว่น 2 มื้อ ทานในรถยนต์ เพื่อความปลอดภัยจากเชื้อโรค และ เพื่อป้องกัน ไม่ให้ลูก ที่เป็นเด็กพิเศษ วิ่งออก จะได้ไม่ต้องจับเค้า ถ้าลงไปนั่งทาน ในร้านทั่วไป จะเป็นแบบ มือหนึ่งจับลูก มือหนึ่งป้อนเค้า

img_0.056382971138292236.jpg

🖊️ ทุกปี ในขากลับ เป็นที่น่าเสียดาย ที่จะต้องไหว้ พระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง และ พระบรมธาตุ จังหวัดตาก ซึ่งเป็นพระธาตุแทน ในการไหว้ของปีมะเมีย ปีนี้ ทำได้แค่ ยกมือไหว้ พระธาตุลำปางหลวง จากในรถ อย่างเดียว เท่านั้นครับ และแผนการเดินทาง อีกอย่างคือ ตั้งใจจะแวะ จังหวัดสุโขทัย แต่ก็ล้มเลิก ทุกอย่าง จากการระบาด อีกครั้งของโควิค

🖊️ เดินทางถึง จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณเที่ยงได้มั้ง และ เดินทางต่อไปอำเภอฝาง แบบไม่แวะลง ที่ไหน เพราะเชียงใหม่ ตอนนี้ คนติดเชื้อ เพิ่มมากขึ้น กลับมาถึง อำเภอฝาง และ ถึงบ้าน เป็นอันสิ้นสุด การเดินทาง และ ต้องรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการกักตัวเอง 14 วันครับ โดยรายงานผู้ใหญ่บ้าน และ กรอกเอกสาร ออนไลน์ ของทาง จังหวัดครับ โดยจะให้ญาติแฟน ส่งของคุณ พรุ่งนี้ โดยการ วางของทิ้งไว้ นอกบ้าน และ กลับไป ผมถึงจะออก ไปหยิบของครับ วันนี้คงมีเท่านี้ก่อน ขอตัวพัก จากการเกินทางไกล แล้วพบกันใหม่ ขอบคุณครับ