จ้างรถนอกส่งของ

in #thai2 months ago

วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่จำเป็นต้องจ้างรถภายนอกบริษัทในการขนย้ายสินค้าเพื่อส่งเข้าโชว์รูม ที่ซอยสมคิด

เนื่องจากปริมาณของที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากพอสมควร นั้นก็คือเต็มรถพอดี คุ้มค่าครับแบบนี้ คุ้มในทุกๆอย่างครับ
บรรทุกเต็มเที่ยว ใช้งานได้เต็มคัน แน่นอนว่าประหยัดพลังงานครับผม ช่วยโลก ช่วยชาติ ช่วยบริษัท ช่วยให้มีอากาศหายใจครับผม

Posted using Dapplr