โมล่าเบ เป็นเหตุ

in #thai3 months ago

S.SUDJAI


IMG_20201030_084234.jpg

เช้านี้บรรยากาศค่อนข้างมึดครึม เย็นชื่นช่ำเกือบทั่วไทยเลยก็ว่าได้ครับ

ก็คงจะเป็นเพราะ เจ้าพายุที่เคลื่อนเข้าไทยที่ชื่อว่า โมล่าเบ ก็คงจะเขานี้หล่ะนะที่เป็นเหตุ
ทำให้ชุ่มชื่นกันแบบนี้มาสองวันแล้ว

ก็ดีหน่อยอากาศไม่ร้อน แต่ก็ทำให้การทำงานยุ่งยากนิดหน่อยครับ


image.png


สนใจติดตามบทความของเราได้ทาง www.s-sudjai.com หรือ

สื่อโซเชียลอื่นๆ ได้ครับตามลิงค์ด้านล่างเลยครับ


การจัดการคลังสินค้า และจัดส่ง แชร์ประสบการณ์ เล่าขาน เรื่องวันวาน

ถ้าชอบก็ให้โหวต อยากอ่านโพสให้กดติดตามครับ


ขอบคุณทุกๆครับ โชคดีมีตังค์ใช้

S.Sudjai @ kolkamkwan

www.s-sudjai.com

YouTube : S.Sudjai Channel

3speak

Instagram : Sakol_Sudjai

Twitter : kolkamkwan

Tumblr : ssudjaime

reddit : kolkamkwan

WeKu : @kolkamkwan

Facebook : sakolsudjai

Steemit : @kolkamkwan

https://hiveonboard.com?ref=S.Sudjai

https://peakd.com/register?ref=kolkamkwan

<img src="https://satang.pro/static/media/Banner-782x90-th.a1f718ff.gif" alt="satang pro referral" style={{ width: "100%" }} />


Share this post:
Facebook | Twitter | Linkedin | Reddit | Xing | Telegram


Posted using AltYes phone app.

Sort:  

Congratulations @kolkamkwan! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 900 posts. Your next target is to reach 950 posts.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @hivebuzz:

Next Hive Power Up Day is November 1st 2020
Trick or Treat - Share your scariest story and get your Halloween badge