ไปหาปลาแก้ว มาทำเป็นอาหาร วันนี้หาได้เยอมากๆ

in #thai2 months ago

IMG-20210505-WA0000.jpg

IMG-20210505-WA0002.jpg

IMG-20210505-WA0001.jpg

สวัสดีค่ะ เพื่อนๆทุกๆคน วันนี้นั้น ออกจากบ้านไแหาอาหารเพื่อประหยัด ค่าใช้จ่ายค่ะ เนื่องจากช่วงนี้นั้นงานก่อหายาก เงินก่อหายาก ทุกอย่างลืมลำบากอีกแล้ว ดั่งนั้นไปค่ะ ไปหาอยู่หากินกัน แถมถ้าได้มาเยอๆ ก่อสามาดเอามาขาย ให้เพื่อนบ้านได้ด้วย จะได้เป็นรายได้เล็กๆน้อยๆเขาคอบคัว ดั่งนั้นเราก่ออย่ามั่วรอช้ากันเลย รีบๆจับกะดุ้ง ม่้งมอง มุ่งหน้าสู่แม่น้ำโขงกันเลย, ถีงแม้ช่วงนี้จะมีการลอกดาว แต่ภเาปะชาชนออกหากินตาม ธรรมชาติ เขาก่อมั้ยได้ห้ามลอกน่ะค่ะ เพราะว่า หนื่งเลย มั้ยได้แออัด แถมแต่ละคัวเรือนก่อมั่ยได้ทะยอย ออกมาพ้อมกัน บางครั้งก่อออกมาคนละตรั้งคราว แถมแม่น้ำก่อตั้งกว้าง สะบายใจได้เลยห่างกันเกีนหนื่งแมัดแน่นอน, และที่สำคันถ้าคุน ลอกไว้ตะหลอด ก่อต้องคำนื่งด้วยว่า พ่อแม่ปะชาชนมั้ยมีอันจะกินน่ะค่ะ เพราะบางคอบคัวหลืบางท่านก่ออาไสหาเช้ากินค่ำกันทังนั้น คอบคัวเราเองก่อเหมือนกัน ทุกวันนี้ก่อพะยายามจำกัดลายจ่าย ให้น้อยที่สุด เพาะเรามั้ยรู้จะอยู่แบบนี้อีกนานแค่นั้น ดั่งนั้นติงประยัดมีดถะยัดไปก่อน, เอาละค่ะ วกวนมาพูดเรื่องของปากันดีก่วา ช่วงนี้นั้นบ้านเราปลาตัวเล็กแบบนี้ มันกำลังขื้นมาเยอแยะเลย แบบว่า ไปหาแต่ละที่ เหลือกินเหลือใช้ไปเลยและ มั้ยเชื่อลองดูกาพกันเลยค่ะ คือแบบว่า ที่บ้านเราแบบนี้เขาเรียกว่า กวดมุุ้ง ชื่งจะเป็นลักสะนะเหมือนวีงนี้และ แต่ปากจะกว้างๆและต้องมีสองคนเท่านั้นจื่งสามาดทำได้ ชื่งในแต่ละคั้งที่เราเอามุ้งกวดไปที่ ไลยะทางก่อปะมาน5แมัด และก่อยกขื้น มำครั้งหนื่งก่อจะได้ประมานเท่านี้ ปลาชะนิดนี้จะขื้นกาอในเวลานี้ละค่ะ ชื่งลักสะน่ะของตัวปลาจะมั้ยให่ยมาก เท่าเห็นในกาพนี้และค่ะ เขาเรียกว่า ปลาแก้ว รดชาดอร่อยมากกินได้ทังตัวแบบมั้ยต้องเอาอะไนถี้งเลยได้มาแล้วก่อแค่ น้ำมาปรุงอาหารแบบว่าทำเป็น ห่อมกเผาไฟ หลื ทอดกอบ และ เนื่องจากมันได้เยอมากๆ เราจะนิยมนำมาตากแห้ง พอแห้งแล้วสามาดเก็บได้ดนนาน ชื่งเวลาไหนมั้ยมีลายได้อะไรก่อสามาดเอามาทำอาหารกินได้ เรานี้ดีใจเป็นที่สุดที่ได้มาจำนนวนมาก วันนี้นั้นเราได้มาเป็น กาละมั้งให่ยๆแบบนี้เลยน่ะ นี่ก่อกำลังทไความสะอาดและจะนำไปตากแดดเก็บไว้ค่ะ กะว่าพอตากแห้งแล้วจะเอามาทำเป็นน้ำพริกปาแห้งชักหน่อยชื่งรดชาติอร่อยมากๆและทุกคนในคอบคัวก่อชอบกันหมดเลย เมนูนี้เลยเป็นเมนูสุดโปรดของพวกเราค่ะ, สำหรับวันนี้ก่อต้องขอลาไปแล้วน่ะค่ะ บ่ายๆ
Thank you for support up-vote and follow me @ keodavanh

Sort:  

โห้... ปลาตัวเล็ก​ๆเอามาทำปลาเห็ดทอดนะคะ😊😊

Congratulations @keodavanh! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 60 posts.
Your next target is to reach 70 posts.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

False-Positive phishing alert reported by antivirus software
Feedback from the May 1st Hive Power Up Day
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!