You are viewing a single comment's thread from:

RE: Zima

in #tematydnelast year

Taky jsem ráda, že máme od všeho trochu a taky postrádám sníh v zimě. Jako malí jsme v zimě byli venku dokud jsme nebyli úplně mokří, ale nyní už ve městě sníh člověk nenajde a musí si za ním vyjet do hor. Co se týče tmy v zimních měsících, taky mě to trochu ubíjí a užírá energii, na druhou stranu je to ideální doba na čtení knih a popíjení kakaa. :)