You are viewing a single comment's thread from:

RE: Zima

in #tematydnelast year

Hele, naprostý souhlas. Jen teda připomínka k tomu stanování v zimě... I to jde, ač já to teda nepraktikuju ;)

Sort:  

Známý jezdíval (jestli i teď, nevím) bivakovat pod sníh, resp. zahrabal se v lese pod větvičky a sníh ve spacáku. No...zajímavé, já raději ale v létě :-D
!BEER


Hey @tazi, here is a little bit of BEER from @ritxi for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.