You are viewing a single comment's thread from:

RE: Zima

in #tematydnelast year

Ať už někdo má rád studenou zimu nebo ne, přírodě je hodně potřebná.
!trdo
!COFFEEA
!BEER