You are viewing a single comment's thread from:

RE: Zima

in #tematydnelast year

Vypadá to, že ses svým popisem trefil do noty mnoha lidem :-). Stanoval jsem (celkem nedobrovolně) v zimě, saunoval se (dobrovolně) v létě s výběhem do horského potoka :-D, koupal se v únoru v rybníce (-7 okolní vzduch). V každém období je možné dělat věci z jiného období i když třeba jen na "truc", aby si jeden připomněl co bylo, nebo bude :-D.
!trdo
!BEER
!COFFEEA

Sort:  

Jo na truc to jde :-D ale pravidelně asi ne, to je moc vystoupení mimo komfortní zónu :)
!BEER

Jako mlaďas jsem to neřešil. Teď si ale svůj klídek hlídám :-)
!BEER


Hey @ritxi, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @ritxi for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.