Paglalakbay Patungo Sa Dako Pa Roon : Kelangan Ko Ng Bisikleta

in #steemitdora8 months ago (edited)

01ibnm.jpg

Magandang buhay mga #steemitdora!

Sa ngayon po parang gusto ko magkaroon ng bisikleta. Kelangan ko upang ako ay patuloy na maglakbay. Dahil wala pa nga pampublikong sasakyan. Baka sakaling ang bisikleta ang magdala sa akin sa amin.

Gustong-gusto ko makauwi ngayon upang damayan ang aking kapatid na si ate Dona. Sapagkat siya ay bagong panganak noong isang gabi.

Salamat sa Diyos at naging normal ang panganganak niya. Sinabihan na kasi sila ng doktor na caesarean daw ang dapat gawin upang makalabas ang bata. Subalit noong Mayo 10 ng alas siyete ng gabi ay lumabas din ang bata at hindi kinailangan ng operasyon. Ang nakakalungkot lang ng lumabas ang bata ay hindi eto umiyak. Meron pa ginawa ang doktor upang maisalba ang bata. Ngayon ay naka oxygen pa si baby.

Kahit hindi man ako makauwi ngayon, ang aking puso't isipan ay nasa kanila.

Pinapanalangin ko na sana ay maging ok na silang dalawa lalung-lalo na si baby. Upang sila ay makalabas na rin ng ospital.

Hiniling ko po sa inyo mga #steemitdora na isama niyo sa inyong pagdadasal ang aking kapatid at pamangkin.

Hanggang sa muli!

@shikika

Sort:  

Congratulations @shikika! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 28000 upvotes. Your next target is to reach 29000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare to others on the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @hivebuzz:

Hive Revolution - Mission 1 - Communication
Hive Revolution - Call for missions