You are viewing a single comment's thread from:

RE: sp-circle-jerks

in #reakcjalast year

Sp-group podbija wiele osob, ktore do nich nie deleguja, np. mnie, wiec automatyczny downvote moze powodowac zamieszanie.

Sort:  

Chyba masz rację, pozostanę przy flagowaniu głównego konta

dodatkowo nie będę upvotował "delegantów"

Dziękujemy, zapamiętam(y) to sobie.
Bez łaski.