You are viewing a single comment's thread from:

RE: Takich witnessów nam trzeba!

in #polishlast year

done!

powinni Ci coś odpalić za nowych kolegów, pardon: wyborców :D
jakąś kawunie czy coś 🍧