You are viewing a single comment's thread from:

RE: Czas na spokój, szacunek, budowanie

in #polishlast year

Super.
Bardzo się cieszę, że zrobione zostały kroki w dobrą stronę.

Chciałbym (tak jak i zapewne większość użytkowników tej platformy), by kolejne problemy rozwiązywane były poprzez wymianę argumentów, gdyż prężenie muskułów zawsze napotka opór.