You are viewing a single comment's thread from:

RE: Takich witnessów nam trzeba!

in #polishlast year

Poszły głosy! Może będzie lepiej w przyszłosci😉 ps. Szkoda że polscy kuratorzy nie zawsze doceniają.