You are viewing a single comment's thread from:

RE: Takich witnessów nam trzeba!

in #polishlast year

Good to know. Zagłosuję na nich jutro z rańca zanim pójdę do roboty.

Uwielbiam demokrację. Głosowanie na witnessów przypomina mi wybory. Zawsze można cofnąć głos, tak jak się rozlicza "swojego" posła/radnego przy urnie wyborczej, kiedy jest się niezadowolonym. :D