Neue Gruppe // Nowa grupa

in actifit •  4 months ago  (edited)

[DE] Heute habe ich sehr gut geschlafen und bin vor dem Wecker eingeschlafen. Meine Frau und ich fuhren meine Tochter in den Kindergarten und von dort aus ging ich zur Schule. Heute habe ich angefangen, in einer neuen Gruppe zu lernen, also hat es mir etwas Stress bereitet.

Vor dem Unterricht ging ich zu einem Lehrer aus meiner "alten Gruppe", um nach der Anzahl der Fehler aus dem gestrigen Test zu fragen. Zu meiner Überraschung hatte ich insgesamt nur 12 Fehler, was mich auf das Niveau B1 aus der deutschen Sprache qualifizieren würde (das ist die Grenze der Fehler in der Prüfung zum Hören und Lesen mit Verständnis), also ich denke, dass mein Deutsch ist nicht so schlimm. Später ging ich in meiner neuen Gruppe in den Unterricht.

Unter Berücksichtigung der Lehrmethode des Lehrers habe ich den Eindruck, dass mehr gelernt und vor allem mehr verstanden werden kann. Bisher war dies mein erster Tag in der neuen Gruppe, so dass ich das Ganze erst in Zukunft beurteilen kann.

Der Vorteil ist, dass die Lehrerin kommt aus Deutschland, so dass man sich besser an den deutschen Akzent gewöhnen kann. In der vorherigen Gruppe war der Lehrer ein Russe und ich war verärgert über die schlechte Aussprache einiger Wörter. Außerdem gibt es in dieser Gruppe viel zu schreiben, was sehr hilfreich ist, um sich an die Rechtschreibung und die Wörter selbst zu erinnern. Außerdem werde ich der Prüfung im Februar und nicht im Januar haben, und am Freitag werde ich immer frei sein.

Nach der Schule ging ich nach Hause, ging mit meinem Hund aus und ging mit meiner ganzen Familie einkaufen. Am Abend musste ich natürlich noch einmal mit meinem Hund hin und her gehen und dort kann ich diesen Tag beenden. Und ich vergaß. Ich muss noch meine Hausaufgaben für morgen machen.

Es tut mir leid für die Fehler, aber ich lerne Deutsch. Wenn Sie Anmerkungen zur Grammatik haben, schreiben Sie bitte, wie sie aussehen soll.


[PL] Dzisiaj spałem bardzo dobrze i obudziłem się wyspany przed budzikiem. Z żoną odwieźliśmy córkę do przedszkola i stamtąd pojechałem do szkoły. Dzisiaj zacząłem uczyć się w nowej grupie, więc to wywoływało u mnie lekki stres.

Przed zajęciami poszedłem jeszcze do nauczyciela z mojej "starej grupy" by zapytać o ilość błędów z wczorajszego testu. Ku mojemu zdziwieniu łącznie miałem tylko 12 błędów, co kwalifikowałoby mnie na poziom B1 z języka niemieckiego, bo właśnie taki jest limit błędów na egzaminie ze słuchania i czytania ze zrozumieniem, więc nie jest aż tak źle z moim niemieckim. Później poszedłem na zajęcia do mojej nowej grupy.

Biorąc pod uwagę metodę nauczania pani nauczycielki, mam wrażenie, że więcej można się nauczyć i przede wszystkim więcej zrozumieć. Póki co był to mój pierwszy dzień w nowej grupie, więc całokształt będę mógł ocenić dopiero w dalszym okresie czasu.

Plusem jest to, że nauczycielka jest niemką, dzięki czemu można bardziej oswoić się z akcentem niemieckim. W poprzedniej grupie nauczycielem był Rosjanin i denerwowało mnie złe wymawianie niektórych słów. Poza tym w tej grupie jest dużo pisania, co bardzo pomaga w zapamiętywaniu samej pisowni i słów. Dodatkowo egzamin będę miał w lutym a nie w styczniu, a w piątki zawsze będę miał wolne.

Po szkole pojechałem do domu, wyszedłem z psem i poszliśmy całą rodziną na zakupy. Wieczorem oczywiście jeszcze raz obowiązkowo poszedłem z psem i na tym mogę zakończyć dzisiejszy dzień. A zapomniałem. Muszę jeszcze odrobić zadanie domowe na jutrzejszy dzień.

12706

Daily Activity

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

!DERANGED

Trzeba jakiś Niemców zawołać, żeby Ci błędy poprawiali !DERANGED
Paru znam, to jak mam wołać?

Ktoś by się przydał 😁 nie wiem, krzycz Hallo!!

Posted using Partiko Android

deranged You just received DERANGED @baro89 Keep up the great work, view all your tokens at steem-engine.com

@tipu curate

You got voted by @curationkiwi thanks to SK1920! This bot is managed by KiwiJuce3 and run by Rishi556, you can check both of them out there. To receive upvotes on your own posts, you need to join the Kiwi Co. Discord and go to the room named #CurationKiwi. Submit your post there using the command "!upvote (post link)" to receive upvotes on your post. CurationKiwi is currently supported by donations from users like you, so feel free to leave an upvote on our posts or comments to support us!
We have also recently added a new whitelist feature for those who would like to support CurationKiwi even more! If you would like to receive upvotes more than 2x greater than the normal upvote, all you need to do is delegate 50 SP to @CurationKiwi using this link.

You have received 5x upvotes from the members of @steemexplorers from your free link submission in our discord server. Steemexplorers is an initiative bringing information on various Steemit services and communities in a central discord to save you time and help you grow. It's free, it's easy, and it's here to help you in so many ways. Come by our discord to learn more! Link to Discord: https://discord.gg/6QrMCFq. Our team also offers an additional upvoting service called @givememonsters where you can presently trade in 1 to 10 DEC from the Steem Monsters game for up to $0.03 upvotes on ANY steemit posts. The vote purchasing value here is some of the best returns on your investments that you can find anywhere so come by and visit this service today!

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @curationkiwi.

deranged You just received DERANGED @baro89 Keep up the great work, view all your tokens at steem-engine.com

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 76.875 AFIT tokens for your effort in reaching 12706 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 0.84% upvote via @actifit account.
Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count and recent rewarded activity.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is now a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial