Not active weekend and Monday // Mało aktywny weekend i poniedziałek

in actifit •  5 months ago 

[EN] The weekend is over and I went to school today with a positive attitude. The weather at the weekend was rainy, so nothing interesting outside could be done. I used to drive my car to all the places, so I didn't even have enough steps on Actifit, which resulted in lack of reports.

On Sunday I had to prepare for Monday's classes. Repeat the words and translate a few texts to know what the lesson will be about.

Today I drove my daughter to kindergarten and ride to school. I came a little late for the lesson, but there were still people who came a few minutes after me. You can see that I am not the only one who has a problem with punctuality.

After the lesson I returned home, ate lunch and went with my wife to pick up my daughter, this mean, my wife went to pick up daughter, because recently my daughter has a problem when I pick up her, so we all met at the shop where we did (already together) shopping.

In the evening I had only a walk with my dog and prepare for the next lesson tomorrow. I didn't take many steps and I have to fix it somehow, but I don't know how 😋


[PL] Weekend dobiegł końca i z pozytywnym nastawieniem trzeba było ruszyć do szkoły. Pogoda w weekend była deszczowa, więc nic interesującego na zewnątrz nie można było zrobić. We wszystkie miejsca musieliśmy poruszać się samochodem i przez to to też nawet nie miałem większej ilości kroków na aplikacji Actifit, co skutkowało brakiem raportów.

W niedzielę musiałem przygotować się na poniedziałkowe zajęcia. Powtórzyć słówka i przetłumaczyć sobie kilka tekstów, aby wiedzieć o czym będzie mowa na lekcji.

Dzisiaj odwiozłem córkę do przedszkola i pojechałem do szkoły. Na zajęcia przyjechałem lekko spóźniony, ale były jeszcze osoby, które przyjechały kilkanaście minut po mnie. Widać, że nie tylko ja mam problem z punktualnością.

Po zajęciach wróciłem do domu, zjadłem obiad i z żoną pojechaliśmy po córkę, to znaczy żona sama poszła po córkę, bo ostatnio córka ma problem jak ja mam ją odbierać, dlatego wszyscy spotkaliśmy się pod sklepem, w którym zrobiliśmy (już wspólnie) zakupy.

Wieczorem został mi tylko spacer z psem i przygotowanie się na kolejną jutrzejszą lekcję. Kroków zrobiłem niewiele i muszę to jakoś naprawić, tylko nie wiem za bardzo jak 😋

5398
Daily Activity

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 44.375 AFIT tokens for your effort in reaching 5398 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 0.50% upvote via @actifit account.
Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count and recent rewarded activity.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is now a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial