You are viewing a single comment's thread from:

RE: Vote exchange - the cancer that survived H21/H22 and growing fast

in #polishlast year

Jak dla mnie w ogóle nie powinno być opcji delegacji SP. Było by mniej kłótni. Niech każdy pracuje na swój rachunek.