04:00

in actifit •  last month  (edited)

Pro někoho čas hlubokého spánku, pro jiného začíná denní aktivita a jiný se teprve chystá ulehnout. Patříte k "sovám", které jsou aktivní v noci nebo ke „skřivanům“, kteří se probouzí brzy ráno?
Osobně jsem spíše skřivan a vstávám relativně brzy i když nemusím.
IMG_20200123_041204.jpg

For some, deep sleep, for others, daily activity begins and another is about to lie down. Do you belong to the "owls" that are active at night or the "larks" who wake up early in the morning?
Personally, I am largely a lark and get up relatively early, although I don't have to.
IMG_20200123_041250.jpg

At one stop I had time for a while and I was intrigued by the stones in the fence wall. On closer inspection I was surprised by what I see. Many stones were literally 'riddled' with tiny pyrope grains. Someone buys expensive jewelry with this beautiful mineral and someone builds a fence from the same mineral :-).
IMG_20200123_090606.jpg

Na jedné zastávce jsem měl chvíli čas a zaujaly mne kameny v podezdívce plotu. Při bližším pohledu jsem byl překvapen tím, co vidím. Mnoho kamenů bylo doslova 'prošpikováno' drobnými zrny pyropu. Někdo si pořizuje drahé šperky s tímto krásným minerálem a někdo si ze stejného minerálu staví plot :-).IMG_20200123_090615.jpg

46264
Daily Activity, Moving Around Office, Walking

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  
  ·  last month (edited)

No, že je někdo slavík, to závidím, já sem stoprocentní sova. Před desátou nikdy neusnu a ráno by mě vzbudila snad jen hodně ledová voda.
Tam u vás na jihu čech je přece jen větší šance český granát objevit, ale dát to do podezdívky plotu, to je hodně netradiční. :-)
!trdo
!COFFEEA
!BEER

Congratulations @garygeo1, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 0.02284200 TRDO & @garygeo1 will get 0.01522800 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Je to lomový kámen. Prostě použili to, co měli po ruce :-)
!BEER


Hey @garygeo1, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Lepší plot z granátů než minové pole :-)

!trdovoter
!BEER
!COFFEEA
!shop

Congratulations @jjprac, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 0.98661038 TRDO & @jjprac will get 0.65774025 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

To je fakt :-)
!BEER


Hey @jjprac, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Congratulations @jjprac, 2.57% upvote has been shared with your successful call on the post that shared by @bucipuci!


Support @trendotoken projects by delegating : 100SP , 200SP , 500SP , 1000SP , 2000SP

coffeea Lucky you @bucipuci here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @garygeo1 for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Každý dle své potřeby a uvážení :)


!BEER
!trdo

Congratulations @xlisto, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 0.06943725 TRDO & @xlisto will get 0.04629150 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

A podle možností. Tamní podloží je plné granátů, takže lidé používají to, co najdou :-)
!BEER


Hey @xlisto, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

coffeea Lucky you @bucipuci here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

I have picked your post for my daily voting initiative! Keep it up and Steem on!

Thank you very much :-)


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @xlisto for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

!trdo for regular actifying. You got 1st position again. Awesome stepping.

Congratulations @ekushya, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 0.33907613 TRDO & @ekushya will get 0.22605075 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Thanks. I have a job where movement is necessary :-)
!BEER


Hey @ekushya, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

!trdo

Congratulations @shoaib21, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 0.29035463 TRDO & @shoaib21 will get 0.19356975 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

!BEER :-)


Hey @shoaib21, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

!trdo

Congratulations @techtip, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 0.28677038 TRDO & @techtip will get 0.19118025 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

!BEER :-)


Hey @techtip, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

!trdo

!BEER :-)


Hey @shoaib21, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

!trdo

Congratulations @kaniz, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 0.02220413 TRDO & @kaniz will get 0.01480275 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

!BEER :-)


Hey @kaniz, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 218.528 AFIT tokens for your effort in reaching 46264 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 21.90% upvote via @actifit account. 19.57% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 20 AFIT tokens !
The following boosts were applied to your post:

Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
+ 5 % AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Boosts increased your AFIT earnings by 147.4880 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

!trdo

Congratulations @krakonos, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 0.28151550 TRDO & @krakonos will get 0.18767700 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Congratulations @bucipuci, your post successfully recieved 2.2988104 TRDO from below listed TRENDO callers:

@xlisto earned : 0.0462915 TRDO curation
@garygeo1 earned : 0.015228 TRDO curation
@jjprac earned : 0.65774025 TRDO curation
@ekushya earned : 0.22605075 TRDO curation
@shoaib21 earned : 0.19356975 TRDO curation
@techtip earned : 0.19118025 TRDO curation
@kaniz earned : 0.01480275 TRDO curation
@krakonos earned : 0.187677 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site