Klouzačka. / Slide.

in actifit •  last month  (edited)

Ashley, jako každé ráno, dychtivě vyběhl ze dveří. Po několika skocích se rozplácl na zemi jak dlouhý, tak široký. Ačkoli má „náhon“ na všechny čtyři tlapky, cesta pokrytá vrstvou ledu byla nad jeho síly.
IMG_20200118_084353.jpg

Ashley, like every morning, eagerly ran out the door. After a few jumps he burst into the ground, both long and wide. Though he had a "drive" on all four paws, the road covered with a layer of ice was beyond his strength.
IMG_20200118_084326.jpg

I asked myself if @xlisto was lucky and sitting at home or bad luck and sitting behind the wheel. The daily report that @xlisto wrote today reassured me. He was lucky and stayed home.

I solve small dilemma. Even after an afternoon walk I am not clear. Rather, I have a foggy, like a pond in our neighborhood.
IMG_20200118_162733.jpg

V duchu jsem se ptal sám sebe, jestli má @xlisto štěstí a sedí doma, nebo smůlu a sedí za volantem. Denní hlášení, které dnes @xlisto napsal mne uklidnilo. Měl štěstí a zůstal doma.

Řeším malé dilema. Ani po odpolední procházce nemám jasno. Spíše mám mlhavo, jako rybník v našem sousedství.
IMG_20200118_162743.jpg

19131
Daily Activity, Walking

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

!trdo
!COFFEEA
!BEER

Na oplátku
!BEER :-)

:-)

!BEER
!COFFEEA
!shop
!DERANGED

Díky :-)
!COFFEEA
!BEER


Hey @jjprac, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

coffeea Lucky you @jjprac here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness

Fotky krásné. Díky za zmínku. Dneska už takové štěstí nemám. Večer projíždím Českou Sibiř. Přesněji Miličín. Před pár lety tam jeden z kolegů netradičně naboural. Zastavil na kopci a viděl, že má před sebou nějaký problém. Rozhodl se vyčkat. Autobus byl jiného názoru. I se zataženou ruční brzdou sklouzl k již nabouraným ostatním vozům pod kopcem.


!BEER
!trdo

Congratulations @xlisto, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 0.06916388 TRDO & @xlisto will get 0.04610925 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Tam je to, při takovémhle počasí, vždycky o hubu.
:-)

!trdo

Congratulations @shoaib21, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 0.28762088 TRDO & @shoaib21 will get 0.19174725 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Thanks :-)

!trdo

Congratulations @kaniz, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 0.00194400 TRDO & @kaniz will get 0.00129600 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Thanks :-)

!trdo

Congratulations @techtip, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 0.28385438 TRDO & @techtip will get 0.18923625 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Thanks :-)

coffeea Lucky you @bucipuci here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness

!trdo

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 229.732 AFIT tokens for your effort in reaching 19131 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 3.19% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
+ 5 % AFIT
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
+ 10 % AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Boosts increased your AFIT earnings by 156.6920 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

!trdo for regular actifying.

Congratulations @ekushya, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 0.32680463 TRDO & @ekushya will get 0.21786975 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Thank you :-)

Welcome

:-)

Hi~ bucipuci!
@jjprac has gifted you 1 SHOP!

Currently you have: 39 SHOP

View or Exchange SHOP Please go to steem-engine.com.

Are you bored? Play Rock,Paper,Scissors game with me!

paper


You win!!!! 你赢了!愿赌服输! 给你1枚SHOP币!

scissors


You win!!!! 你赢了!我这新手村猜拳小能手的名号让给你了! 给你1枚SHOP币!

paper


You lose! 你输了!乖乖的给我点赞吧!

coffeea Lucky you @bucipuci here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Congratulations @bucipuci, your post successfully recieved 0.96938777 TRDO from below listed TRENDO callers:

@ekushya earned : 0.21786975 TRDO curation
@shoaib21 earned : 0.19174725 TRDO curation
@kaniz earned : 0.001296 TRDO curation
@techtip earned : 0.18923625 TRDO curation
@xlisto earned : 0.04610925 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site