Prague - Bubeneč building / Praha - budova v Bubenči

in #monomadlast year

This is my entry for the #monomad challenge.
Tohle je můj příspěvek do dnešní fotosoutěže #monomad


image.png


This building was build in 1923 by architect Jaroslav Vondrák.
Tato budova byla dostavěna v roce 1923 architektem Jaroslavem Vondrákem.

Sort:  

Neznám zadání soutěže, ale vypadá to kubisticky. Respektive národně rondokubisticky... Halt Kotěrův žák... (Jsi si jist, že to není v Holešovicích?)
!trdo

je to podle mapy - dejvice, bubeneč... jo aměl by to být jak říkáš rondokubismus... zadání je jednoduchý černobílé fotky :)

Není to v Kamenické ulici? To jsou Holešovice...

nene je to bubenečská ulice :D takže bych řekl že to přeci jen bude bubeneč ne :D

Asi ano... Hlavně to vypadá zajímavě.

Congratulations @petrvl! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 950 posts. Your next target is to reach 1000 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

Valentine's day challenge - Give a badge to your beloved!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

!trdovoter
!BEER

Sorry, @jjprac you’ve reach daily limit of summon the trendo curation bot!


Support @trendotoken projects by delegating : 100SP , 200SP , 500SP , 1000SP , 2000SP


Hey @petrvl, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Beautiful ancient building in black and white. The architecture is wonderful. :)

Yeah, I had to take a picture when I saw it. :)

That's great! ^__^

Yeah, I had to take a picture when I saw it. :)