You are viewing a single comment's thread from:

RE: Sushi📸

in Photography Lovers5 months ago

@jozef230 praktyka czyni mistrza, a że przez przypadek będę jutro przed południem przejeżdżał przez Inowrocław to chętnie przeprowdze degustację. ;)

Sort:  
 5 months ago Reveal Comment

To następnym razem, teraz będę się spieszył, żeby zdarzyć do Belgii przed godziną policyjną 😁