This post was hidden due to low ratings.

Sort:  

No, no no... wygląda pięknie :)
Ale przyznam się że nigdy nie jadłam a tym bardziej nie robiłam ;)

 5 months ago Reveal Comment

@jozef230 praktyka czyni mistrza, a że przez przypadek będę jutro przed południem przejeżdżał przez Inowrocław to chętnie przeprowdze degustację. ;)

 5 months ago Reveal Comment

To następnym razem, teraz będę się spieszył, żeby zdarzyć do Belgii przed godziną policyjną 😁

Congratulations @jozef230! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 7750 replies.
Your next target is to reach 8000 replies.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP