You are viewing a single comment's thread from:

RE: Fotka dnia📸

in Photography Lovers6 months ago

To się nazywa 'europejskość' jako coś przeciwstawnego dzikiemu przyspawaniu do auta.

Sort:  
 6 months ago Reveal Comment