Kraków, 6.05.2021

in Photography Loverslast month

ENG: Here is a small dose of Krakow, captured during today's walk. The weather is still strange. Sunny time is mixed with rainy time. Today's route: Pijarska Street, Florianska Street, St. Thomas Street, St. John Street, Main Square, Szczepanska Street, Planty, Asnyka Street, Biskupia Street. My destination (as usual) was the Kingdom (@kingdom), a culture center powered by Hive.

PL: Oto mała dawka Krakowa, uchwycona podczas dzisiejszego spaceru. Pogoda wciąż jest dziwna. Słońce miesza się z deszczem. Dzisiejsza trasa: Pijarska, Floriańska, Św. Tomasza, Św. Jana, Rynek Główny, Szczepańska, Planty, Asnyka, Biskupia. Miejscem docelowym jak zwykle było Królestwo (@kingdom).

img_0137.jpg

Pijarska / Pijarska Street

img_0136.jpg

Św. Jana / St. John Street

img_0135.jpg

Pijarska / Pijarska Street

img_0134.jpg

Pogoń na oknach / Windows with Pahonia

img_0133.jpg

Pijarska / Pijarska Street

img_0132.jpg

Floriańska / Florianska Street

img_0131.jpg

Floriańska / Florianska Street

img_0130.jpg

Św. Tomasza / St. Thomas Street

img_0129.jpg

Św. Tomasza / St. Thomas Street

img_0128.jpg

Rynek / Main Square

img_0127.jpg

Rynek / Main Square

img_0126.jpg

Rynek / Main Square

img_0125.jpg

Rynek / Main Square

img_0124.jpg

Plac Szczepański / Szczepanski Square

img_0123.jpg

Plac Szczepański / Szczepanski Square

img_0122.jpg

Plac Szczepański / Szczepanski Square

img_0121.jpg

Planty / Planty Park

img_0120.jpg

Planty / Planty Park

img_0119.jpg

Asnyka / Asnyka Street

img_0118.jpg

Plac Biskupi / Bishop's Square

img_0117.jpg

Uwięzione tulipany / Imprisoned tulips

Sort:  

Beautiful photo story of Kraków, @hallmann. Reblogged.

Thanks! :)

Great shots. I miss Krakow and hope to go travel there again in the future.

hope to go travel there again in the future

Then be sure to visit @krolestwo ;)

!BEER
używając #aroundworld


Hey @hallmann, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.

Nice pics!!