You are viewing a single comment's thread from:

RE: Golden Hour: enchanting sunset over Bernatek Footbridge in Krakow

in Photography Lovers2 months ago

Ty sochy jsou v zapadajícím slunci velmi působivé. Před přečtením textu jsem si myslel, že jsi fotil nějaké artistické vystoupení :-).

Sort:  

Myslím, že to by i záměr toho autora ;) Vypadá to opravdu zajímavě. Já tomu jen dodal trochu té nazlátlé atmosféry :)

Zkrátka, umíš si vybrat :-)