My Actifit Report Card: May 3 2020

in hive-193552 •  2 months ago 

Měl bych dotaz. Jak a kdy hodnotí actifit kolik bodů nebo jak velký upvote udělí ? V moment postu? Nebo s nejakou prodlevou? Po editaci řekněme druhý den?

7469
Walking

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Do 24 hodin od zveřejnění je průměrná doba. Základ je kolem 50 AFIT. Připočte se něco za atraktivnost (délka a fotky), roli hrají i delegace, procenta a hotovost z marketu a je to :-). Upvote se úměrně zvyšuje s dobou užívání aplikace.

Dík super info. Navíc jsem od tebe dostal nějaký beneficiary for gadgets a nevím k čemu to je dobré, to jsou ty kšiltovky apod?

Ta raketa ti připsala nějaké procenta k AFIT :-). Posílám ji už dlouho tobě a @garygeo1 :-). Jinak to najdeš na actifit.io v marketu. Po kliknutí na svou ikonku si vybereš Actifit market a můžeš si koupit nějaké "vylepšení" pro příjem AFIT.

aha no tak dík 👍😉🚀🚀🚀

:-D

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 36.4 AFIT tokens for your effort in reaching 7469 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 0.67% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
Thanks to your friend @bucipuci
+ 5 % AFIT
Thanks to your friend @bucipuci
Boosts increased your AFIT earnings by 3.9000 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

great performance :)