My Actifit Report Card: April 29 2020

in hive-193552 •  2 months ago 

Trocha pohybu nikdy nezaskodi. Ale někdy jo může být i vic. Tyto actifit reporty jsou takové lehčí...člověk nemusí moc přemýšlet nad tím co píše.

6303
Walking

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Záleží na tom, co z toho chceš mít.

Z pohybu nebo z reportu? Většinou ho píšu až večer (i když šlo by to druhý den žeano), tak už se mi nechce moc přemýšlet.

Pohyb je jasný. Spíš co chceš mít z reportu. Už jsem viděl reporty i na dvě stránky (včetně fotek). Nevím, jestli to někdo čte, ale hodnocení takových reportů je daleko vyšší, než dvě věty.

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 31.08 AFIT tokens for your effort in reaching 6303 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 13.95% upvote via @actifit account. 13.38% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 20 AFIT tokens !
The following boosts were applied to your post:

Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
Thanks to your friend @bucipuci
+ 5 % AFIT
Thanks to your friend @bucipuci
Boosts increased your AFIT earnings by 3.3300 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial