You are viewing a single comment's thread from:

RE: Fatass Journal... 2021#020, czyli wszędzie błoto

in Actifit3 months ago

No proszę! Z odległego miejsca zaczynam walkę o 3cią lokatę ;)
Obstawiam 20500