You are viewing a single comment's thread from:

RE: My Actifit Report Card: August 2 2020

in Actifit3 months ago

Wow sporo kilometrów :), wstyd mi bo więcej ode mnie :(

Sort:  

Takie tam pitu. Muszę po tym all inclusive się ogarnąć