You are viewing a single comment's thread from:

RE: My Actifit Report Card: February 8 2021

in Actifit2 months ago

Půlka mé rodiny je z Vysočiny, druhá z Chodska. Vím, jak vypadá zima ve vyšších polohách. Jenomže tam nemají tramvaje, které jakékoliv sněžení nad 3 cm spolehlivě zastaví.
Vzpomínám si úplně na jednoho člověka z Vysočiny. Nebylo mu ještě šedesát. Kameník. Chystal se umřít. A začalo sněžit. Tak si proházel cestu k baráku, aby tam mohl zajet pohřební vůz. Teprve pak si lehl a dvě hodiny na to byl mrtvý. A pohřebák k němu projel.