You are viewing a single comment's thread from:

RE: Fatass Journal... 2021#020, czyli wszędzie błoto

in Actifit3 months ago

Błoto może sprawdzić stan fizyczny :-). I zatrudni też pralkę :-)
!BEER
używając #aroundworld