Kopie. / Copy

in Actifit2 months ago (edited)

Dnes opět podezřele krátký pracovní den. Jezdil jsem kolem Českých Budějovic, ale bylo to trochu dál než "okolo komína" :-). Bylo příjemné počasí a tak jsem toho využil k nějakým pracím na dvorku a na delší procházku se Sofií.

IMG_20201118_160653.jpg

Today again a suspiciously short working day. I drove around České Budějovice, but it was a bit further than "around the chimney" :-). The weather was nice and so I used it for some work in the yard and for a longer walk with Sofia.
IMG_20201118_161211.jpg

The sun was just hiding behind the horizon. Combined with the clouds, the fading daylight in the sky created magical images. Being able to paint and have colors with me, I would probably "draw" what is happening in the sky. However, I can't paint, so at least I took a few pictures (copies of the sky). Maybe they would like @phortun for his series "Golden Hour" :-)
IMG_20201118_161235.jpg

Slunce se zrovna schovávalo za horizont. V kombinaci s mraky, vytvořilo pohasínající denní světlo na obloze kouzelné obrazy. Umět malovat a mít u sebe barvy, asi bych "obkresloval" dění na obloze. Malovat však neumím, tak jsem aspoň udělal několik snímků (kopií oblohy). Možná by se líbily @phortun (ovi) do jeho série "Zlatá hodina" :-).
IMG_20201118_163448.jpg

IMG_20201118_163512.jpg

linka.png
#aroundworld
disc2.png

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


40369
Daily Activity, Moving Around Office, Walking, Yard Work

Sort:  

!BEER


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 544.9817 AFIT tokens for your effort in reaching 40369 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 7.26% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Friend Ranker - L1
+ 1 User Rank
Thanks to your friend @sk1920
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L4
+ 16 % AFIT
+ 12 % AFIT
Sports Hat - L5
+ 18 % AFIT
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Sunglasses - L5
+ 17 % AFIT
+ 3 % SPORTS
Sports Hat - L4
+ 16 % AFIT
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
+ 5 % AFIT
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
+ 10 % AFIT
Protein Shake - L4
+ 16 % AFIT
Protein Shake - L5
+ 18 % AFIT
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
Thanks to your friend @sk1920
+ 10 % AFIT
Thanks to your friend @sk1920
... and 17 other gadgets.
Boosts increased your AFIT earnings by 464.6942 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Takový to výhledy neomrzí...

Určitě ne. Pořád jedno a to samé, ale pokaždé jiné :-D

Pěkně zachycený západ !BEER Pořád se mi nedaří poslat zpátky 0.2HBD. Hází mi to chybovou hlášku po potvrzení Hivesigner, nevím, co dělám blbě.

Díky :-)
S tím HBD si nelam hlavu. Už jsem ti to jednou psal :-)
Hivesigner používám jen na přihlášení. Většinu plateb dělám přes PeakD. Tam jsem přihlášený přes PeakLock (s aktivním klíčem) a nemám problém.


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @hairyfairy for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.