Na věži. / On the Tower.

in Actifit2 months ago (edited)

Nedejte se splést úvodním obrázkem. Ten je z ranní procházky. Kdykoliv jdu kolem sousedního rybníka a vidím opar prosvícený ranními paprsky slunce, nemohu odolat a okamžitě fotím :-).
IMG_20200908_074337.jpg

Don't get confused by the introductory picture :-). He's from a morning walk. Whenever I walk around a neighboring pond and see a haze illuminated by the morning rays of the sun, I can't resist and take pictures immediately :-).

After lunch, Sue had a deal in town. That's why I played taxi drivers. As Sue handled her business, I walked through the city.

It seemed appropriate to climb 225 steps up and then down to present you with a "bird's eye view" of the city of České Budějovice.

The Black Tower walkway (that's what the tower is called) is at a height of 45.67 meters above the local square, which with its area of ​​1 hectare is one of the largest in Bohemia.
Ochoz Černé věže (tak se věž jmenuje), je ve výšce 45.67 metrů nad místním náměstím, které svou plochou 1 hektar patří k největším v Čechách.
IMG_20200908_151858.jpg

There are several bells in the tower. Unfortunately, I did not photograph the largest one.
Ve věži je několik zvonů. Ten největší jsem bohužel nevyfotil.
IMG_20200908_151452.jpg

IMG_20200908_151501.jpg

View west from the tower (Pohled na západ)
IMG_20200908_152004.jpg

view to the north (pohled na sever)
IMG_20200908_152029.jpg

view to the east (pohled na východ)
IMG_20200908_152059.jpg

And at the end I will add a photo of the "stray stone".
IMG_20200908_150440.jpg

It is said that whoever steps on the stone will always return to České Budějovice, or will stay there permanently. There will be something to it. As a little boy, I used to step on a stone and I've been in Č. Budějovice for almost 30 years :-D.

Po obědě měla Sue nějaké vyřizování ve městě. Zahrál jsem si proto na taxikáře. Zatímco si Sue vyřizovala své záležitosti, procházel jsem se městem.

Přišlo mi vhodné zdolat 225 schodů nahoru a pak dolů, abych vám předložil "ptačí pohled" na město České Budějovice.

A na konec přidám fotku "bludného kamene".
Traduje se, že kdo na kámen šlápne, ten se bude do Českých Budějovic stále vracet, nebo zde zůstane na trvalo. Něco na tom bude. Jako malý kluk jsem na kámen kdysi šlápl a už jsem v Č. Budějovicích skoro 30 let :-D.

linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


17261
Daily Activity, Walking

Sort:  

Czeskie Budějovice kojarzą mi się że Szwejkiem 😉

Masz rację. Szwejk służył w koszarach na Mariánské náměstí. Okrążałem budynek dawnych baraków.
mn.jpg

Szwejk towarem eksportowym Czech!
To jedyna książka, którą przeczytałem dwa razy i jeszcze jako audiobook 😉

To dziwne, że gdy pytamy obcokrajowców, co wiedzą o Czechach, większość ludzi myśli o Szwejku :-) lub Kawce.

Budvar !BEER

Zvon na Černé věži nebo pivovar? :-)

Zvon se jmenuje taky Budvar? :)

Když se podíváš na cedulky na snímcích, tak zjistíš, že ano :-)

To jsou věci. Zvon Gambrinus u nás nemáme :-)

To máte smůlu :-)

:-)


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 467.6308 AFIT tokens for your effort in reaching 17261 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 4.20% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L4
+ 16 % AFIT
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L5
+ 18 % AFIT
Friend Boost - L4
+ 16 % AFIT
+ 12 % AFIT
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
+ 5 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Sunglasses - L5
+ 17 % AFIT
+ 3 % SPORTS
Protein Shake - L5
+ 18 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
+ 10 % AFIT
Sports Hat - L4
+ 16 % AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L4
+ 25 AFIT
Water Bottle - L4
+ 35 AFIT
Running Shoes - L5
+ 30 AFIT
Water Bottle - L5
+ 45 AFIT
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Sunglasses - L5
+ 17 % AFIT
+ 3 % SPORTS
Boosts increased your AFIT earnings by 397.8433 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.