Chaloupky. / Cottages.

in Actifit2 months ago (edited)

Dnes jsem se pohybu vyloženě vyhýbal. Nemít psy, které nezajímá, jestli se mi chce nebo nechce pohybovat, seděl bych nejspíš celý den na zadku :-).

Today I was clearly avoiding movement. Not having dogs that don't care if I want to or don't want to move, I'd probably sit on my ass all day :-).

@actifraenk in one of his daily reports for Actifit took a picture of a painted pebble that looked like an elf. This inspired me to visit two cottages of local elves on an afternoon walk :-).
IMG_20200829_164825.jpg

@actifraenk v jednom svém denním hlášení pro Actifit vyfotil malovaný oblázek, který vypadal jako skřítek. To mne inspirovalo, abych navštívil na odpolední procházce dvě chaloupky místních skřítků :-).
IMG_20200829_164904.jpg

linka.png
#aroundworld

This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


11913
Daily Activity, Walking

Sort:  

To si namakali, než si svá obydlí postavili :)

!BEER

Děti jim s tím pomohli :-)


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 495.8068 AFIT tokens for your effort in reaching 11913 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 5.70% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L4
+ 16 % AFIT
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L4
+ 16 % AFIT
+ 12 % AFIT
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Sunglasses - L5
+ 17 % AFIT
+ 3 % SPORTS
Protein Shake - L5
+ 18 % AFIT
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
+ 10 % AFIT
Sports Hat - L4
+ 16 % AFIT
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L5
+ 18 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
+ 5 % AFIT
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Friend Boost - L4
+ 16 % AFIT
Thanks to your friend @sk1920
+ 12 % AFIT
Thanks to your friend @sk1920
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L4
+ 25 AFIT
Water Bottle - L4
+ 35 AFIT
Running Shoes - L5
+ 30 AFIT
Water Bottle - L5
+ 45 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Sunglasses - L5
+ 17 % AFIT
+ 3 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Boosts increased your AFIT earnings by 421.5193 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Koukám že skřítkové jsou po celý Evropě. Minulý týden jsem potkal kamenný hrad v Rakousku. Měl něco přes 2 metry na výšku a zabíral plochu asi 10 metrů čtverečních.

Hotová pevnost :-)